Avís formularis

Ajuntament de Taradell  d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l'informem que les dades facilitades  quedaran incorporades als nostres fitxers, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades amb la finalitat de gestionar la seva consulta i enviar-li informació dacord a aquesta adreçada al correu electrònic facilitat. No obstant això, i d'acord amb l'article 6 de la LOPD, pot revocar, prèvia sol·licitud justificada, el seu consentiment per al tractament de les dades facilitades. Per exercitar aquest dret us podeu adreçar per escrit a Ajuntament de Taradell, C. de la Vila, 45, 08552-Taradell (Barcelona) o per correu electrònic a contactar@taradell.cat tot acreditant la vostra identitat i motiu de revocació/cancel·lació.