Llista de proveïdors municipals

En aquest espai relacionem els proveïdors, adjudicataris i contractistes que treballen per l'Ajuntament de Taradell, que han facturat més de 3.005,06€ durant l'exercici anterior.