Lleïr Pladevall Terricabras (ERC)

Regidor d'Educació i Participació Ciutadana

Contacta amb en Lleïr Pladevall

Ompliu la següent informació per poder atendre i donar resposta al vostre missatge.

M'agradaria rebre el butlletí informatiu municipal

L'emissió d'aquest formulari en cap cas s'incorporarà al registre municipal ni generarà la creació d'un expedient o procediment oficial. En cas de voler formalitzar la gestió, cal utilitzar el tràmit específic que trobarà a la seu electrònica.

Lleïr Pladevall Terricabras

Nascut el 1997 viu a Castellets. Està estudiant el Grau en Dret. Ha fet feines d'estiu com professor de tennis o de música. També ha sigut peó de fàbrica càrnica.

Ha passat per l'Escola de Música, el Parc d'Esports, el Consell de Joventut i l'Agrupament Rocaguinarda. Li agrada la música.

 

 

Xarxes socials del regidor

twitter.com/lleirpladevall
instagram.com/lpladevallt

 

 

 

 

Retribucions

D'acord amb la voluntat de transparència, a continuació es dóna detall de les retribucions que percep el regidor per assistències segons aprovació al Ple del dia 27 de juny del 2019.

Retribucions de càrrecs electes Import
2. Retribució per assistència a Plens  
    Retribucions per sessió 153,84 €
6. Retribució per assistència a la Comissió Informativa de Serveis a les persones
     Amb efectes 1 de gener de 2021 segon aprovació al Ple del dia 17 de desembre 2020
 
    Retribucions per sessió 128,48 €