Lleïr Pladevall Terricabras (ERC)

Regidor d'Educació i Participació Ciutadana

Contacta amb en Lleïr Pladevall

Ompliu la següent informació per poder atendre i donar resposta al vostre missatge.

M'agradaria rebre el butlletí informatiu municipal

L'emissió d'aquest formulari en cap cas s'incorporarà al registre municipal ni generarà la creació d'un expedient o procediment oficial. En cas de voler formalitzar la gestió, cal utilitzar el tràmit específic que trobarà a la seu electrònica.

Lleïr Pladevall Terricabras

Nascut el 1997 viu a Castellets. Està estudiant el Grau en Dret. Ha fet feines d'estiu com professor de tennis o de música. També ha sigut peó de fàbrica càrnica.

Ha passat per l'Escola de Música, el Parc d'Esports, el Consell de Joventut i l'Agrupament Rocaguinarda. Li agrada la música.

 

 

Xarxes socials del regidor

twitter.com/lleirpladevall
instagram.com/lpladevallt

 

 

 

 

Retribucions

D'acord amb la voluntat de transparència, a continuació es dóna detall de les retribucions que percep el regidor.

Retribucions de càrrecs electes Import
2. Retribució per assistència a Plens  
    Retribucions per sessió - aprovació al Ple del dia 23/01/2023
    (amb efectes de l'1 de gener del 2023)
164,84 €
    Retribucions per sessió - aprovació al Ple del dia 27/06/2019 153,84 €
6. Retribució per assistència a la Comissió Informativa de Serveis a les persones  
    Retribucions per sessió - aprovació al Ple del dia 23/01/2023
    (amb efectes de l'1 de gener del 2023)
136,31 €
    Retribucions per sessió - Aprovació al Ple del dia 17/12/2020
    (amb efectes de l'1 de gener del 2021)
128,48 €