Comissió Informativa Sectorial en l'àmbit de Serveis a les Persones

La Comissió Informativa Sectorial en l'àmbit de Serveis a les Persones té per objecte l'estudi, informe i coordinació dels temes relatius a les regidories de Benestar Social i Joventut, de Festes i Entitats, de Cultura i Patrimoni i Regidoria d'Educació i Participació Ciutadana i de la coordinació de les actuacions a portar a terme i les funcions relacionades a l'article 63 del TRLMRLC. Les sessions se celebraran, de forma ordinària, tots els dilluns a les 17.30 h a la sala de reunions del 2n pis de la Casa Consistorial amb efectes l'1 de gener de 2021.


Membres de la comissió

Càrrec Nom Partit
Presidència Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa
ERC
Vocal Lídia Alonso Martí
Regidora de Benestar Social i Joventut
ERC
Vocal Berta Camprubí Preseguer
Regidora de Festes i Entitats
ERC
Vocal Míriam Martínez Raurell
Regidora de Cultura i Patrimoni
ERC
Vocal
(actuarà com a secretari de la Comissió)
Lleïr Pladevall Terricabras
Regidor d'Educació i Participació Ciutadana
ERC