Imatge corporativa

L'escut de Taradell segons les disposicions del RSELC o reglament sobre els escuts i emblemes dels ens locals.

L'Ajuntament de Taradell té un manual d'imatge corporativa que estableix les normes gràfiques d'identificació visual, és la guia en la qual han de basar-se totes les persones que intervenen en el procés de realització de qualsevol disseny relacionat amb la imatge de la institució:

  • L'escut amb la corona de baró, és la que s'utilitza en tota la documentació i segells oficials de l'Ajuntament.
Escut Taradell amb corona
  • L'escut, sense el segell de la corona de baró, s'utilitza per tota aquella difusió més de caire publicitari.
Imatge corporativa

Amb la finalitat de fer-ne la màxima difusió i un ús correcte del nostre escut, posem a disposició de les diferents entitats, empreses, mitjans de comunicació, impremtes, etc. un manual en diferents formats d'arxius que us podeu descarregar aquí mateix.