Relacionats amb els animals de companyia

Des de l'any 2003, l'Ajuntament de Taradell, progressivament ha posat a disposició dels ciutadans una sèrie de serveis per tal de promoure la tinença responsable d'animals de companyia.

Recollida de gossos perduts o abandonats

Els gossos perduts o abandonats del municipi són capturats i traslladats al dipòsit d'animals, situat a la deixalleria de Taradell. Paral·lelament i mitjançant el xip, s'intenta contactar amb el propietari de l'animal per tal que aquest el pugui passar a recollir. Hi ha unes taxes d'utilització: captura (25 €), estada (25 €/dia), localització pel xip (10 €), inserció del xip en cas que no en porti (40€).

En cas en què l'animal no estigui identificat, aquest s'acabarà traslladant a la gossera de Vic.

En cas de detectar gossos perduts o abandonats, cal trucar als municipals de Taradell.

Colònia controlada de gats abandonats

Els gats abandonats del municipi, són recollits i traslladats a la colònia controlada de gats, situada cap a la ronda de circumval·lació del municipi. Aquesta colònia funciona amb l'ajuda de voluntaris i és oberta.

Qualsevol persona que vulgui col·laborar amb el funcionament de la colònia, només ho ha de fer saber.

En cas de detectar gats abandonats, cal trucar als Municipals de Taradell. Es muntarà una brigada de captura i, previ trasllat a la colònia controlada es procedirà a l'esterilització de l'animal i al marcatge. Des de l'inici del funcionament de la colònia, s'han recollit aproximadament uns 300 gats.

Recollida de cadàvers

En cas de defunció del gos, cal avisar a l'Ajuntament o als municipals, que avisaran al veterinari. Es procedirà a la incineració, que pot ser comuna (cost total de 90 €: incineració + transport + gestió) o bé individual (cost total de 300 €).

Cal donar-lo de baixa del cens municipal a les oficies municipals.