Inserció laboral

On es realitza?

Ajuntament de Taradell - Tècnica d'ocupació: Pilar Codina

C. de la Vila, 45

Taradell (CP 08552)

Horari

Cal concertar dia i hora prèviament.

Des del Servei Local d'Ocupació s'ofereix diversos serveis adreçats a les persones, en edat laboral, en situació de desocupació o a les persones que estan en procés de recerca per la millora professional. Aquests serveis són:

  • La Borsa de Treball és un servei gratuït d'intermediació laboral entre les persones que busquen feina i les empreses que ofereixen llocs de treball:
    • Les persones que estiguin en procés de recerca de feina i vulguin donar-se d'alta a la borsa de treball cal concertar visita amb la tècnica de l'àrea. 

    • Les empreses que busquin personal i vulguin donar-se d'alta d'aquest servei, han de trucar o bé enviar un correu electrònic.

  • Servei d'informació, orientació i inserció laboral té per objectiu acompanyar a totes aquelles persones que busquen feina o que cerquen una millora laboral, oferint suport especialitzat i atenció individualitzada d'un orientador laboral que els ajudarà a millorar la seva ocupabilitat i la possibilitat de trobar un lloc de treball.
  • Formació per a la inserció laboral són accions formatives amb la finalitat de qualificar i perfeccionar les competències professionals i bàsiques de les persones, afavorint al seu desenvolupament integral.
  • Gestió de plans d'ocupació i programes de formació i inserció per col•lectius més desafavorits