Inserció laboral

Servei dirigit a les persones, en edat laboral, en situació de desocupació o a les persones que estan en procés de recerca per la millora professional: