Centre Obert de Taradell

El Centre Obert de Taradell és un servei municipal que pretén col·laborar en la tasca educativa dels nostres infants i adolescents al costat d'altres agents, com les famílies, les escoles i la comunitat en general.

On es realitza?

Centre Obert de Taradell

c/ de Ramon Pou, 101

Taradell (CP 08552)

Horari

De dilluns a divendres de 17 a 20 h

El nostre Centre Obert treballa per la socialització, pel compromís social, per la llengua i l'escolarització, per la participació, pel lleure i l'esport, per la relació amb la família i per l'orientació i inserció prelaboral, en el cas dels adolescents, entre altres continguts. Tota aquesta tasca la fem a través de l'oci i el lleure dels infants i adolescents per tal de contribuir al creixement personal i col·lectiu d'aquests.

El Centre Obert ofereix aquest servei al local El Puntal, al carrer Ramon Pou, 101. Els nens i nenes de 5 a 12 anys es troben el dilluns i dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els joves, de 12 a 16 anys, el dimecres i divendres, de 4 a 7 de la tarda.

És un bon espai per donar sortida a les inquietuds i motivacions dels infants i joves del poble. Al mateix temps que aprenen, fan sortides, manualitats, sessions de cuina; miren pel·lícules; juguen i aprenen amb l'ordinador; participen en els actes culturals i tradicionals; se'ls dóna suport en els deures i fan reforç escolar, etc.

El Centre Obert és un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament. Els infants i joves han d'estar empadronats a Taradell. Per sol·licitar l'accés al Centre Obert cal que els pares o tutors legals s'adrecin a l'Ajuntament de Taradell per tal d'emplenar el formulari d'inscripció.