Mesa de Contractació: contractació del servei de casal d'estiu

DIA

Dimecres, 12/05/2021

HORA

A les 10:00

LLOC

Ajuntament de Taradell / Vila, 45 / Taradell (08552) / Barcelona