La present legislatura arriba al seu final, i toca fer balanç (SI)

La present legislatura arriba al seu final, i toca fer balanç per tal de valorar la feina feta. L'entrada de Solidaritat Catalana per la Independència al Consistori ha aportat aire fresc, la nostra presència municipal ha representada d'entrada trencant amb el bipartidisme que s'havia anat cronificant durant les darreres legislatures. Hem donat un impuls a la gestió democràtica de l'acció política municipal, hem donat fluïdesa a les nostres relacions amb l'equip de Govern, procurant aportar propostes sempre que ha estat possible, i al mateix temps controlant l'acció municipal a través del seguiment de les Actes de Govern, i de la participació activa en les diferents meses, per exemple en els concursos d'adjudicació d'obres, de subvencions, de concessions administratives i altres comissions municipals. També hem aportat dinamisme en les relacions amb l'equip de govern de tal manera que això ha permès incorporar moltes de les nostres propostes per millorar l'acció municipal. Sense voler ser exhaustius citem entre altres propostes, la reforma del pavelló i la pista d' skating, dirigides a fomentar l'esport.

També hem contribuït a la posada al dia dels serveis de la urbanització de la Roca, una necessitat urgent i que portava molt temps encallada, així s'han pogut fer canvis en les canonades de l'aigua i de l'enllumenat. L'Ajuntament ha adquirit amb nosaltres el compromís de dedicar la propera subvenció del PUOSC per canviar els fanals d'aquesta urbanització.

Hem contribuït en el canvi radical del sistema de concessió de subvencions a les entitats del poble, dotant-lo de transparència mitjançant un sistema de valoració de la feina feta per aquestes entitats. En relació als impostos municipals, els dos primers anys de legislatura vàrem aconseguir reduir la pujada proposada per l'equip de govern, i en els dos darrers exercicis s'ha aconseguit la congelació dels impostos i taxes municipals. Tot i això el nostre grup ha fet una oposició molt crítica que ha ocasionat que en les votacions dels pressupostos anuals s'hagin hagut d'aprovar amb el vot de qualitat de l'Alcalde. Aquesta postura ha estat així pel convenciment del nostre grup que la inversió que s'està fent a la piscina no és una prioritat, i que veiem amb molta incertesa la seva viabilitat econòmica, doncs el mateix equip de govern ha reconegut que haurà de fer dotacions pressupostàries anuals amb càrrec als pressupostos municipals per assumir el dèficit generat. També s'ha de dir que aquesta inversió ha absorbit altres subvencions, per exemple la de la MAT, i ha generat un increment de l'endeutament de l'Ajuntament que obligarà a l'equip de Govern que surti escollit en les properes eleccions municipals de maig, a realitzar un Pla Econòmic Financer a fi de fer els ajustos (retallades) en els pressupostos municipals per recuperar un nivell d'endeutament adient a la normativa legal.

Els regidors de Solidaritat hem treballat amb seriositat i rigor i ha estat un honor el fet d'estar al servei dels taradellencs durant aquests quatre anys. Visca Catalunya lliure!