Com a grup integrant al pacte de govern, la valoració que en fem és altament positiva en tots els aspectes (SI)

Dimecres, 21/11/2018

Benvolguts taradellencs i taradellenques,

A risc a voltes de ser repetitius, des de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) voldríem, a través d'aquest escrit, que cadascun dels ciutadans de Taradell fes una valoració justa i equànime del funcionament del pacte de govern que vam subscriure tots els grups municipals. Nosaltres, com a grup integrant d'aquest pacte, la valoració que en fem és altament positiva en tots els aspectes. No cal dir que en la qüestió nacional la unitat és total i creiem que hem reeixit a l'hora de trobar un espai de diàleg i col·laboració entre totes les forces. Ja sabem que en qualsevol negociació cal generositat i amplitud de mires i això s'ha aconseguit, i sense trair cap ideal ni principi, ans al contrari, creiem que s'han creat sinergies d'un altíssim valor. Per exemple, ja avisem des d'ara que fruit de la col·laboració de tots, posarem el poble potes enlaire. A sobre la taula tenim, pel cap baix, 15 projectes importants, alguns ja realitzats, d'altres en fase d'execució i d'altres en fase d'estudi o redacció. Aquests projectes són el fruit, en bona part, de les sinergies i la unitat d'acció i, perquè no dir-ho, de les aportacions de les particulars visions de cada grup. La realització d'alguns d'aquests projectes significaran per a Taradell un abans i un després. Socialment, per la construcció dels habitatges tutelats, urbanísticament, pel canvi de fesomia que suposarà l'obertura de la Ronda de Llevant, així com les millores parcials a zones de les urbanitzacions, nous vials, etc. Es tracta d'actuacions caràcter marcadament social, i modestament creiem que tothom treballa per l'excel·lència com a poble i societat. També volem fer esment de l'aprovació de les normes de civisme i bon govern, que a tots ens obliga al seu compliment i és a través d'aquestes eines que farem de Taradell un poble modèlic en molts aspectes.

En l'eix nacional, estem a punt de veure néixer un moviment de base i transversal, i creiem que caldrà parar-hi atenció. Ens cal sumar ara més que mai, absolutament convençuts que Taradell, un cop més, sabrà respondre al repte de la unitat enfront d'un estat espanyol en descomposició i ferit, i en això rau la seva perillositat. Cal unir forces i consensos, ens cal aconseguir la República Catalana! Som una nació i com a tal tenim el dret d'autodeterminació! Un record profund per als presos i exiliats; no pararem fins a tenir-los a casa.

Des de la mobilització per al poble i per al país, desitgem una bona Festa Major a tota la gent de Taradell.