Un estudi de la Diputació constata que les emissions de les antenes vora Les Pinediques són correctes

Els valors de les emissions electromagnètiques se situa molt per sota del límit legal

Dilluns, 25/03/2024

El 8 de gener d'aquest 2024, l'Ajuntament de Taradell va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un estudi sobre els camps electromagnètics generats per les antenes, bàsicament de radiofreqüència, ubicades al costat de l'Escola Les Pinediques (edifici de Primària vora la urbanització Goitallops). El 26 de gener una tècnica de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental va fer les mesures de camp elèctric a davant de l'escola a 2 metres sobre el terra. Els resultats d'aquest estudi determinen que els valors dels camps electromagnètics generats per les antenes en aquest punt són bons, ja que tenen una intensitat molt inferior —100 vegades menys— als valors de referència de la normativa vigent.

Antenes de Les Pinediques - Espectre total (420 MHz a 6 GHz)
Antenes de Les Pinediques - Espectre total (420 MHz a 6 GHz)

De fet, l'estudi conclou que “totes les mesures efectuades estan per sota dels nivells de referència que marca el Reial Decret 1066/2001 de l'Estat, que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, les restriccions a les emissions radioelèctriques i les mesures de protecció sanitària davant aquestes emissions”.

Antenes de Les Pinediques - Espectre total (420 MHz a 6 GHz)
Antenes de Les Pinediques - Espectre total (75 MHz a 3 GHz)

Cal destacar que l'Ajuntament de Taradell cada any sol·licita estudis sobre els camps electromagnètics generats per diferents antenes del municipi per controlar el seu correcte funcionament, i evitar problemes sobre la salut dels ciutadans. Per exemple, en els darrers anys s'han sol·licitat estudis similars amb resultats òptims a les antenes del dipòsit d'aigua de Can Costa o del polígon industrial d'El Vivet.

Localització relacionada