Taradell ja és “Vila 30”

Aquest dilluns s'ha començat a instal·lar i substituir la nova senyalització per establir la velocitat màxima a 30 km/h als carrers de Taradell.

Dimecres, 02/06/2021

L'Ajuntament de Taradell ha començat a substituir la senyalització vertical de les vies i dels carrers de Taradell per establir la limitació de velocitat màxima a 30 km/h. Així, tots els carrers i vies del municipi passaran a tenir un límit de velocitat màxima dels vehicles de 50 km/h a 30 km/h, excepte els carrers de paviment únic que ja tenien la limitació a 20 km/h. Només queden fora d'aquesta nova regulació els vials o les carreteres que són propietat de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació de Barcelona, per exemple, la carretera de Mont-rodon a Taradell o la variant entre la rotonda d'Autocars Prat i el polígon del Vivet.

Senyal vertical carrer de la Font

Aquest canvi de regulació de les velocitats dels vehicles en l'àmbit urbà es porta a terme per dos motius: pels canvis realitzats en el Reglament General de Circulació, i per la voluntat de l'Ajuntament de Taradell de pacificar les vies i els carrers del municipi. El Reial Decret 970/2020 modifica els nous límits genèrics de velocitats en ciutats i travesseres de l'Estat, i estableix que les calçades d'un sol carril i de doble sentit passaran a tenir una velocitat màxima establerta de 30 km/h. L'Ajuntament de Taradell feia mesos que ja treballava en aquesta nova regulació, i per aquest motiu ha decidit implementar-ho de la manera més ràpida possible.

En els municipis que ja s'ha implantat el límit de 30 km/h en els darrers anys s'observen avantatges clars com la reducció del trànsit motoritzat, la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, l'augment de la seguretat dels vianants i la millora de la convivència amb altres vehicles de mobilitat personal. Per exemple, la reducció de velocitat de 50 km/h a 30 km/h redueix un 80% els ferits greus en cas d'accidents, segons el Pla Local de Seguretat Viària de Taradell 2022-2025.

La implantació de la “Vila 30” no es limitarà només a la substitució de la senyalització vertical, sinó que des de les Regidories de Sostenibilitat, Mobilitat i Governació es seguiran aplicant accions per tal de pacificar les vies i els carrers de Taradell. Així, en els propers mesos es seguiran portant a terme mesures físiques per adaptar la via púbblica a les noves característiques tractades, com per exemple, ampliant voreres, modificant cruïlles, instal·lant elements reductors de velocitat o modificant el sentit de circulació.