Taradell segueix incrementant el nombre d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic

Som el segon municipi amb més instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic d'Osona, només superat per Vic

Dilluns, 24/01/2022

Les instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum a Taradell han crescut de les 33 l'any 2020, a les 74 del 2021, segons les dades del Registre d'Autoconsum de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Aquest increment del 124% ha provocat que Taradell sigui el segon municipi de la comarca amb més instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum per darrere de Vic, que té un nombre més elevat d'habitatges i indústries. Ara bé, quan es mira la suma de la potència instal·lada d'aquestes fotovoltaiques, Taradell baixa fins a la tretzena posició. Això s'explica perquè les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic a Taradell són bàsicament d'àmbit domèstic, ja que la majoria tenen una potència típica d'un habitatge, que és d'entre 4 i 5 kW. Aquest fet és positiu, ja que la generació distribuïda i participada és un dels pilars fonamentals de la transició energètica.

Foto fotovoltaica EDAR 2Finalment, l'últim equipament públic a disposar d'una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic ha estat l'Estació Depuradora de Taradell. En aquesta depuradora, propietat del Consell Comarcal d'Osona, si han instal·lat 86 mòduls fotovoltaics que donen una potència de 38,7 kWp conjuntament. Està previst que la instal·lació produeixi uns 57.900 kWh anuals, cobrint així fins un 18% de la demanda energètica de la Depuradora, i suposarà un estalvi anual de 9.200,00 € i un estalvi d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de 8,6 tones de CO2eq. a l'any.

Foto Fotovoltaica EDAR 1El creixement sostingut en el nombre d'instal·lacions fotovoltaic d'autoconsum és a causa de diferents factors. Un d'ells són les bonificacions fiscals mantingudes per l'Ajuntament de Taradell en alguns impostos, per exemple l'IBI o l'ICIO, per les persones que fan instal·lacions d'aquest tipus. Un altre factor ha estat la previsió de les subvencions de la Generalitat de Catalunya que havien de sortir a finals d'any. També han ajudat les compres col·lectives realitzades per diferents entitats o grups de la societat. I finalment, un altre és la sensibilitat i l'educació ambiental cada vegada més present entre la ciutadania de Taradell.