Taradell gairebé triplica el nombre d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en un any

Seguim sent el segon municipi amb més instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic d'Osona, només superat per Vic

Dilluns, 06/02/2023

Segons les dades del Registre d'Autoconsum de Catalunya (elaborat per la Generalitat de Catalunya) el nombre d'instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum ha passat de 74 l'any 2021 fins a les 202 d'aquest darrer 2022. Això suposa un increment del 173%, fet que ha provocat que Taradell segueixi sent el segon municipi de la comarca d'Osona amb més instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, només superat per Vic, que per les seves dimensions com a capital de comarca, té més habitatges i indústries. De fet, gràcies a aquestes 202 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic Taradell ha arribat a una potència acumulada amb plaques fotovoltaiques de 1,14 MW i, per tant, una producció estimada de 1.539.000 kWh/any —equivalent al 17% del consum elèctric de les llars—.

Gràfic fotovoltaica Taradell 2022
Dades acumulades des de 2019

Si es mira amb perspectiva, des del 2019 fins ara l'evolució ha estat espectacular, ja que el 2019 només hi havien 2 instal·lacions fotovoltaiques al municipi, i al desembre del 2022 s'ha arribat a 202 instal·lacions. Aquest creixement tant elevat de l'autoconsum fotovoltaic té diverses causes. D'una banda, les bonificacions fiscals mantingudes per l'Ajuntament de Taradell en alguns impostos, per exemple l'IBI (Impost de Béns Immobles) o l'ICIO (Impost de Construccions i Obres) per a les persones que feien instal·lacions d'aquest tipus. Un altre factor són les subvencions de la Generalitat de Catalunya que han sortit en l'últim any. I finalment, un altre és la sensibilitat i l'educació ambiental, cada cop més present entre la ciutadania de Taradell, gràcies a iniciatives com la Cooperativa TARSOS (Taradell Sostenible).

Cal destacar l'esforç econòmic dels darrers anys per part de l'Ajuntament de Taradell en les bonificacions fiscals realitzades per promoure les energies renovables. Així, el consistori ha dedicat aproximadament uns 50.000 € cada any per ajudar o subvencionar els ciutadans que han apostat per aquest tipus d'instal·lacions d'energia renovable. Aquest esforç econòmic demostra l'aposta ferma de l'Ajuntament per la transició energètica i la sostenibilitat local.

Finalment, l'Ajuntament de Taradell també ha fet dues noves instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum a l'Espai d'Aigua i Salut de Taradell (EAS) i l'Escola Les Pinediques. A l'EAS s'ha instal·lat 44,55 kWp més a la instal·lació existent i a l'Escola Les Pinediques s'ha fet una nova instal·lació fotovoltaic d'autoconsum de 26,10 kWp. Aquestes instal·lacions han estat executades gràcies a la subvenció rebuda de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Renovables 2030 de l'Àrea d'Acció Climàtica.

Diputació de Barcelona