Subvencions per als propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d’Habitatge de la Mancomunitat La Plana

Dimecres, 19/09/2018
A partir del 17 de setembre fins al proper 24 d'octubre de 2018 es podran sol·licitar les subvencions sobre l'impost de béns immobles (IBI) per als següents col·lectius de propietaris: 
 
• Propietaris d'habitatges llogats a través de la Borsa d'Habitatge de la Mancomunitat 
• Propietaris amb l'habitatge dipositat a la Borsa d'Habitatge per almenys 12 mesos 
• Nous propietaris que dipositin l'habitatge a la Borsa per almenys 12 mesos 
 
Es subvencionarà fins a un màxim de 150€ de la quota líquida de l'IBI de cadascun dels habitatges que compleixin els requisits de la convocatòria. En cas de pagar un IBI inferior es subvencionarà la totalitat de l'impost. En cas de superar el crèdit disponible per a la subvenció es prorratejarà entre tots els sol·licitants. 
 
Per tal de tramitar la sol·licitud podeu contactar amb el Servei d'Habitatge a través del 93 812 54 45. Si voleu obtenir més informació sobre la convocatòria podeu consultar l'anunci al tauler d'anuncis de la Mancomunitat La Plana.