S’instal·la un nova gatonera a la zona de Can Llebre

Ha de servir per controlar les colònies de gats del Polígon Industrial El Vivet, i serà gestionada per Veu Animal

Dijous, 09/12/2021

L'Ajuntament de Taradell, amb la col·laboració de Veu Animal de Taradell, ha instal·lat una nova gatonera a la zona de Can Llebre. Aquesta gatonera està ubicada al Polígon d'El Vivet, en una parcel·la propietat del consistori. L'espai consta d'un paviment de 100 m2 aproximadament, d'una reixa perimetral i de sostre –per evitar l'entrada de persones no autoritzades– i de dos habitacles que fan la funció de punt d'alimentació i de refugi per als animals.

Gatera de Can Llebre

L'objectiu de la instal·lació d'aquesta gatonera a la zona de Can Llebre és desplaçar les diferents colònies de gats que hi ha distribuïdes per les naus del polígon del Vivet, i situar-les en aquesta nova infraestructura. D'aquesta manera els felins tindran unes millors condicions de vida, generaran menys molèsties a les indústries i a la seva activitat, i les persones voluntàries de Veu Animal podran realitzar una millor gestió i control d'aquestes colònies de gats.

Cal recordar que el control de les colònies de gats de la via pública és competència municipal segons l'article 27 de la Llei de protecció dels animals i, per aquest motiu, s'està treballant en aquest àmbit des de fa alguns anys. No obstant, la feina i la col·laboració de les persones voluntàries de Veu Animal de Taradell resulta imprescindible per garantir el benestar animal i per gestionar aquests espais.