S'inicien les obres de millora dels polígons industrials de Taradell

Dijous, 28/03/2019

Aquest mes de març s'han iniciat els treballs de millora del polígon industrial El Vivet. El projecte, a més, inclou actuacions al polígon industrial de Castellets que està previst que comencin a principis del mes d'abril.

Millores Polígon El Vivet - C/ Llebre 2019

Les actuacions que s'estan realitzant al Polígon Industrial El Vivet consisteixen a substituir tot l'enllumenat públic per tecnologia LED, realitzar actuacions per millorar les xarxes de clavegueram en alguns trams, renovar les voreres a  més a més de l'asfalt en determinades zones i restablir la senyalització horitzontal afectada.

Les actuacions que s'executaran al Polígon Industrial de Castellets consistiran a augmentar el nombre de punts de llum i substituir tot l'enllumenat públic existent per tecnologia LED, asfaltar tots els vials del polígon i habilitar un espai davant de la deixalleria amb una vorera i quatre places d'aparcament per ordenar l'accés a l'àrea d'aportació de residus municipals.

Aquestes actuacions tindran un termini d'execució de tres mesos, i l'empresa adjudicatària de les obres és Pasquina, S.A.

Aquest projecte elaborat pels serveis tècnics municipals té un cost total de 486.951,04 € i compta amb una subvenció de 400.556,45 € atorgada dins del programa complementari de modernització de polígons de la Diputació de Barcelona, la part no subvencionada per la diputació serà assumida pel propi Ajuntament.