S’inicien les obres a l’aparcament de la plaça de l’1 d’octubre i afectació dels aparcaments

Dissabte 27/04/2019

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de millora de la plaça de l'1 d'octubre. Per aquest motiu, del 30 d'abril al 9 de maig estarà prohibit l'estacionament de vehicles i el pas de vianants. Les obres tenen com a objectiu millorar el paviment, l'evacuació d'aigües, l'enjardinament, la il·luminació, la zona d'aparcament i també la seguretat viària i per als vianants.  

Per una banda es pavimentarà tota la superfície i se n'adequaran i es modificaran les pendents existents per tal de millorar l'evacuació d'aigües mitjançant unes peces de formigó als laterals de l'aparcament i unes reixes de desguàs, s'hi aplicarà una capa d'asfalt i es distribuiran i es marcaran de nou els aparcaments per aprofitar l'espai.

També, està previst l'enjardinament dels parterres que salven el desnivell entre la carretera de Mont-rodon i l'aparcament amb la construcció d'un petit mur de morter donant continuïtat els existents per evitar el despreniment de terra i també es construirà una petita zona d'enjardinament a l'entrada de l'aparcament amb el carrer Francesc de Camprodon. En aquests espais verds, s'enjardinarà amb plantes aromàtiques en marc del projecte Aromes de Taradell i s'instal·larà sistema de rec. A l'actual zona de les escales on marca el desnivell de l'aparcament, s'hi es crearà una zona verda i de descans on s'instal·laran bancs i zona de repòs.

També s'actuarà en la il·luminació. A part de canviar a tipus LED de les lluminàries existents, també s'ubicaran quatre fanals nous al llarg de l'aparcament.

Per altra banda, es millorarà el pendent de la rampa existent amb un pendent més suau, essent necessari l'ampliació del seu recorregut i amb la formació d'escales a mig recorregut per facilitar l'accés ràpid. També es canviaran les baranes de seguretat adaptant-les a la normativa actual.

Planell Carpa