S’inicia l’estudi per a la redacció del Pla director del verd urbà

Divendres 13/04/2018

Directori Pla verd Urbà

Amb l'objectiu de repensar i racionalitzar el manteniment de les zones verdes de titularitat municipal, l'Ajuntament de Taradell amb el suport de la Diputació de Barcelona, inicia l'elaboració del Pla director del verd urbà del municipi. 

Aquest estudi, que finalitzarà al mes de novembre, preveurà la definició de l'àmbit del verd urbà i per això, en primer lloc, s'elaborarà un inventari detallat dels espais verds i de l'arbrat existent. Paral·lelament es portarà a terme l'anàlisi de dades de gestió i manteniment actuals que permetran, juntament amb l'inventari complet, definir els criteris de disseny i manteniment futurs, un pla d'inversions per a la millora i consolidació d'aquests espais verds i l'obtenció d'una eina de planificació actualitzada per millorar la gestió i manteniment d'aquests espais.