Signat el contracte per les obres de la primera fase del nou pavelló

Aquest acord permet començar la construcció del paviment, la coberta i la il·luminació

Dilluns, 09/01/2023

La primera fase de construcció del pavelló annex al Pavelló Municipal d'Esports del Pujoló es va adjudicar aquest dilluns, 19 de desembre per part de la Junta de Govern Local a l'empresa T.P. Isidre Sayós, SL de Taradell, pel preu assignat d'1.413.327,93 €, després d'un procediment negociat, tal com preveu la LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic). Ahir dijous l'empresa adjudicatària i l'alcaldessa van signar el contracte de les obres, que s'han d'executar en un termini de nou mesos.

La licitació d'aquesta primera fase —que inclou paviment, coberta i il·luminació— va quedar deserta el passat juliol per l'encariment de primeres matèries i materials constructius. Inicialment s'havia proposat un pavelló annex de dimensions més reduïdes, però els estudis tècnics de la Diputació de Barcelona i de la Secretaria General de l'Esport van informar favorablement a fer una pista annexe per compartir serveis i que respongui no només a les necessitats immediates del poble, sinó també a les demandes de futur.

La construcció d'una segona pista al Pavelló Municipal era un compromís de l'equip de govern, ja que la pista actual és insuficient per a la població del municipi, més de 6.800 habitants, i per a la pràctica de diverses disciplines esportives. Precisament la tercera fase de les obres preveu adequar el pavelló existent a l'actual normativa de seguretat en tots els àmbits.

Simulació final de l'interior del nou pavelló un cop completades totes les fases del projecte
Simulació final de l'interior del nou pavelló un cop completades totes les fases del projecte.

El projecte bàsic d'aquesta obra del pavelló annex i l'adequació del pavelló actual, amb un pressupost d'execució de 4,4 milions d'euros, fraccionat en cinc fases, es va aprovar al ple del mes de maig. Alhora es van aprovar definitivament els projectes executius de les dues primeres fases, construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació, que és la que ara comença, i del volum de connexió del pavelló existent i tancament del conjunt.

Seguint el que preveu la LCSP, en no presentar-se cap constructora a la licitació, es va iniciar un procediment negociat amb tres empreses. Després d'intensos treballs dels tècnics municipals per ajustar les solucions constructives, al final s'ha pogut fer l'adjudicació.

El passat 7 de juny, van començar els treballs previs a aquesta ampliació amb l'enderroc de la torreta de Can Bazán, que l'Ajuntament havia adquirit el juliol de 2020. La retirada de les runes va permetre tenir el solar de la cantonada del carrer de Catalunya amb l'Avinguda Mn. Cinto Verdaguer lliure per iniciar les obres de construcció ben aviat.

El regidor d'Esports, Lluís Rodríguez Rufart mostra la seva satisfacció per poder començar finalment les obres que “tant treball han costat des de l'estiu del 2019. Un dels principals beneficis que aportarà aquest equipament és social, ja que permetrà augmentar les hores d'utilització del pavelló per part de les entitats en unes condicions més adequades i posar en marxa noves disciplines esportives que ara mateix no es poden practicar al poble”.

La previsió amb la que es treballa és que les obres puguin començar aquest proper mes de gener.

Localització relacionada