S’apliquen les primeres sancions per deixar bosses de residus domèstics a les papereres

De moment s'ha obert expedient sancionador a les persones infractores, que poden presentar al·legacions

Dilluns, 07/12/2020

L'Ajuntament de Taradell ha aplicat les primeres sancions a ciutadans/es per una incorrecta gestió dels seus residus domèstics. Aquestes sancions es deuen a infraccions lleus realitzades per aquestes persones per haver dipositat bosses de residus domèstics a les paperes o en determinats punts de la via pública. Aquestes sancions comporten una multa d'entre 150 € i 300 €, aplicant-se el valor més baix per ser la primera vegada que s'apliquen aquest tipus de sancions.

Bossa residus domèstic a paperera pública
Bossa residus domèstic a la via pública
Bossa residus domèstic a paperera pública

Cal tenir en compte que l'Ajuntament de Taradell portava mesos informant i avisant els ciutadans/es de qui es detectava que feien una mala gestió dels residus domèstics, i fins i tot s'hi enviava l'agent cívic a domicili per oferir-li l'assessorament adequat. Tanmateix, després de diversos avisos a algunes d'aquestes persones, s'ha decidit aplicar l'ordenança de residus municipals que es va aprovar el passat juliol.

Finalment, recordem que tothom té el deure de participar de la recollida selectiva porta a porta dels residus domèstics, i que en cas de no poder-s'hi acollir, es disposa d'una àrea d'emergència situada al costat de la deixalleria. En cas de necessitar informació sobre la recollida selectiva de residus podeu contactar amb l'Ajuntament de Taradell o amb la Mancomunitat La Plana. També podeu consultar l'apartat de Sostenibilitat > Residus > Recollida de residus d'aquesta web.