S'adequa l'espai esportiu adjacent al pavelló

Dilluns, 10/01/2022

Recentment l'Ajuntament de Taradell, mitjançant la Regidoria d'Esports, ha actuat a la zona exterior propera al pavelló municipal per posar en valor l'espai. D'aquesta manera, s'ha reordenat el solar que fins ara funcionava parcialment com a aparcament no regulat per permetre la pràctica d'activitat física i esportiva.

L'actuació, doncs, ha consistit en delimitar la zona destinada a ús lúdic i esportiu i instal·lar-hi una taula de ping-pong, dues porteries de futbol i un aparell per fer exercicis de cal·listènia. La cal·listènia –del grec kallos (bellesa) i sthenos (fortalesa)– és un sistema d'exercici físic en el qual l'interès està en els moviments de grups musculars, la potència i l'esforç.

Adequació de l\'espai esportiu adjacent al pavelló de Taradell

Així mateix, s'ha adequat el lloc per aparcar-hi vehicles, amb tanques per delimitar l'espai dels cotxes i protegir així la zona esportiva. També s'han instal·lat baranes separadores al carrer de les Abelles per evitar l'accés directe de la zona del pavelló i de la pista de bàsquet cap al vial per on passen els cotxes.

En definitiva, la zona queda més ordenada i es permet un millor aprofitament als usuaris de les instal·lacions esportives, minimitzant també les afectacions entre aquests i els vehicles.

Adequació de l\'espai esportiu adjacent al pavelló de Taradell