Resultats de l'enquesta ciutadana sobre cultura

Durant el mes de març i abril estan tenint lloc alguns dels actes culturals fruit de la consulta realitzada el passat gener

Dijous, 15/04/2021

Aquestes darreres setmanes, des de la Regidoria de Cultura, s'han realitzat alguns dels actes –com les conferències sobre música del passat mes de març– que són resultat d'una enquesta online que es va dur a terme aquest gener. L'enquesta ens ha permès conèixer una mica millor les preferències culturals de la població per aquest 2021. Els resultats han estat molt enriquidors per continuar treballant per oferir una bona oferta cultural que s'adeqüi als nous temps i que al mateix temps sigui inclusiva, social i respongui a les demandes de la ciutadania.

En total, 209 persones d'entre 15 i 100 anys van respondre l'enquesta, sent la franja de 31 a 50 anys i amb majoria de dones, el sector que més va participar:

Participació per edat

De 41 a 50 anys
 

68 / 32.69%

De 31 a 40 anys
 

51 / 24.52%

De 51 a 60 anys
 

30 / 14.42%

De 21 a 30 anys
 

28 / 13.46%

De 61 a 70 anys
 

16 / 7.69%

De 15 a 20 anys
 

10 / 4.81%

De més de 70 anys
 

5 / 2.40%

 

Participació per gènere

Dona
 

141 / 68.12%

Home
 

64 / 30.92%

No binari
 

2 / 0.97%


Pel què fa a quin tipus de conferències es prefereixen, les més puntuades han estat sobre música i sobre gastronomia, seguides per les de ciències, d'art, d'història, literatura i filosofia. És per això que, a més de les conferències sobre música ja mencionades que s'han fet al març, aquest mes d'abril tindran lloc uns tallers de gastronomia.

Tipus de conferències més demandades

Gastronomia
 

88 / 18.07%

Música
 

88 / 18.07%

Ciències
 

61 / 12.53%

Art
 

55 / 11.29%

Història
 

54 / 11.09%

Literatura
 

42 / 8.62%

Filosofia
 

34 / 6.98%

No tinc cap preferència
 

30 / 6.16%

Educació
 

6 / 1.23%

Tecnologia
 

3 / 0.62%

Natura
 

2 / 0.41%

Viatges
 

2 / 0.41%

Altres
 

22 / 4.52%


En quant a tipologia d'actes, les respostes s'inclinen molt marcadament per la música popular i el teatre, seguit pel cinema i els espectacles infantils. Així, els actes a l'entorn del 8 de març, dia de les dones, va comptar amb una obra destinada al públic infantil.

Tipus d'actes més sol·licitats

Música popular (pop/rock/tradicional/jazz)
 

133 / 21.04%

Teatre
 

126 / 19.94%

Cinema
 

105 / 16.61%

Espectacles infantils
 

68 / 10.76%

Dansa
 

62 / 9.81%

Circ
 

59 / 9.34%

Música clàssica
 

48 / 7.59%

No tinc cap preferència
 

9 / 1.42%

Altres
 

22 / 3.48%


Si ens centrem en les exposicions, les de caire interactiu són les més escollides seguida de les artístiques, les temàtiques i les científiques.

Tipus d'exposicions més desitjades

Artístiques
 

91 / 23.45%

Interactives
 

90 / 23.20%

Temàtiques
 

86 / 22.16%

Científiques
 

75 / 19.33%

No tinc cap preferència
 

46 / 11.86%

Altres
 

2 / 0.52%


Els dies amb més demanda d'activitats culturals, segons les respostes rebudes, són durant els caps de setmana i, preferentment, el dissabte

Dies més demandats

Dissabte
 

144 / 34.04%

Diumenge
 

109 / 25.77%

Divendres
 

97 / 22.93%

No tinc cap preferència
 

40 / 9.46%

Dijous
 

25 / 5.91%

Entre setmana
 

2 / 0.47%

Altres
 

6 / 1.42%


Sobre els espais preferits per acollir actes culturals, destaca Can Costa, seguit d'espais verds del nucli urbà com el bosc d'El Pujoló o La Font Gran, i llocs cèntrics com La Plaça de les Eres, La Plaça i la Torre de Don Carles.

Quins són els llocs més votats per fer actes?

Can Costa
 

169 / 24.32%

La Plaça de les Eres
 

129 / 18.56%

El Pujoló
 

119 / 17.12%

Font Gran
 

118 / 16.98%

La Plaça
 

90 / 12.95%

Torre de Don Carles
 

57 / 8.20%

Castell d'en Boix
 

2 / 0.29%

Altres
 

11 / 1.58%


Les persones enquestades es mostren disposades, molt majoritàriament, a pagar per assistir a algun acte. Amb tot, la voluntat de l'Ajuntament és poder oferir una bona varietat d'actes culturals de forma gratuïta, o a un preu ajustat.

Disposició a pagar per assistir a alguns actes

 

183 / 88.41%

No
 

24 / 11.59%


Amb aquests resultats, des de les regidories de Cultura i Festes s'està treballant per respondre, en la mesura del possible, a les necessitats culturals de la gent de Taradell i contribuir, juntament amb les activitats imprescindibles i insubstituïbles de les entitats, a fer una vila més rica i activa.