Recordatori sobre la tinença de gossos

Arran de les queixes rebudes recentment sobre la tinença de gossos, recordem la normativa bàsica que els seus propietaris han de seguir

Dijous, 22/08/2019

Primer de tot, volem agrair als propietaris dels més de mil gossos censats el seu bon comportament cívic, en portar-los sempre lligats —tal com és obligat— i evitant que embrutin la via pública i molestin al veïnat. Així, cal tenir present que no recollir els excrements és una infracció lleu que pot ser sancionada amb una multa de 100 a 400 €.

També cal recordar que amb els gossos considerats potencialment perillosos s'han d'impedir situacions de risc o de por amb els convilatans. Els seus propietaris, a més de sol·licitar una llicència a l'Ajuntament, han de tenir-los inscrits en el registre municipal d'animals potencialment perillosos —actualment n'hi ha 47— i han de presentar una assegurança de responsabilitat civil de més de 150.253 €.  No tenir-la es considera una infracció greu.

Entre les mesures de seguretat que han de complir els gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, i aquells ja considerats així, hi ha la d'anar obligatòriament lligats amb cadena no extensible de menys de 2 metres als espais d'ús públic en general, i amb el corresponent morrió. Només es pot portar un animal per persona. Portar-los deslligats i sense morrió és una infracció greu que es pot sancionar amb una multa de 150 a 1.502 €.

Podeu consultar l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals en aquest enllaç.