Què és l'autoconsum fotovoltaic d'energia?

Crònica de la xerrada "L'autoconsum fotovoltaic a Taradell" que va tenir lloc el passat dijous 28 de novembre

Dilluns, 02/12/2019

El passat dijous al vespre mig centenar de persones van assistir a la xerrada sobre l'autoconsum fotovoltaic a Taradell a Can Costa i Font, promoguda per l'Ajuntament de Taradell i a càrrec de Gil Salvans, tècnic de l'Agència Local d'Energia del Consell Comarcal d'Osona. L'objectiu d'aquest acte era explicar el ventall de possibilitats que s'obren en aquest àmbit després de l'entrada en vigor del Reial Decret 244/2019, que anul·la l'anomenat “impost al sol” vigent fins llavors.

Salvans va explicar el concepte d'autoconsum, entès com el consum de l'energia elèctrica per part d'un o diversos consumidors d'instal·lacions de producció properes i associades als mateixos. Fotovoltaic fa referència a captar l'energia del sol mitjançant plaques solars, aprofitant que Catalunya té un gran potencial en energia solar. Per tant, estem parlant d'utilitzar l'energia del sol, energia verda, per generar i consumir energia elèctrica a casa.

20191128 1

Un cop les plaques solars estant instal·lades, es van explicar les diverses modalitats que contempla el decret: autoconsum sense excedents en què tota l'energia que es genera es consumeix, o bé autoconsum amb excedents, en la qual es pot escollir si es vol compensació amb la comercialitzadora (no es considera activitat econòmica) o bé es vol vendre directament al mercat elèctric.

Seguidament, es van mostrar preus orientatius de les instal·lacions claus en mà (amb tot inclòs: estudi previ, compra i instal·lació, legalització, posada en funcionament...). La quantitat de plaques necessàries ve determinada principalment pel consum elèctric de l'habitatge, però també pel tipus de calefacció de l'habitatge, de si disposa de vehicle elèctric, etc. De totes maneres, per una casa unifamiliar amb una potència contractada de 5,75kw i un consum anual de 5.000kwh, faria falta una instal·lació fotovoltaica de 3,25 KWP, que tindrien un cost final de 5.800 €, aproximadament. Aquest import és merament orientatiu, i l'import final, va remarcar Salvans, sempre vindrà determinat després de fer un estudi detallat de cada projecte concret.

Ara bé, quina en seria l'amortització? Seguint amb el cas anterior, s'estalvia uns 631 €/any entre l'energia autoconsumida (i, per tant, no comprada a la xarxa) i l'estalvi econòmic de la compensació, el que suposaria amortitzar la instal·lació en uns 9 anys (això és, que amb el que ens estalviem en el rebut de la llum en aquests nou anys, hem pagat el cost de la instal·lació).

Actualment no hi ha subvencions per a les plaques, però des de l'Ajuntament de Taradell, hem aprovat beneficis fiscals entre els quals hi ha un estalvi d'un 50% de l'IBI amb un màxim de 325 €/any i fins a 5 anys, el que suposa un estalvi de 1.625 € per al cas abans exposat. Així, l'amortització es redueix a 6,6 anys sabent que les plaques tenen una garantia de 25 anys a un 85% del seu rendiment.

Rebaixa d'impostos municipals amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

A continuació, el Regidor de Sostenibilitat, Joan Canó, va explicar les bonificacions fiscals en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a Taradell. L'ICIO es bonifica fins a un 95%, en funció de la potència instal·lada i sobre la part del pressupost d'execució material (PEM), i cal sol·licitar-ho conjuntament amb la llicència d'obres.

20191128 2

En relació a l'IBI, es bonificarà anualment fins a un 50% de la quota i fins a un període de 5 anys, amb l'objectiu de cobrir un 30% del cost de la instal·lació d'autoconsum. Així mateix, també es contemplen bonificacions per instal·lacions que tinguin un màxim de 2 anys d'antiguitat i per a habitatges plurifamiliars. Cal tenir en compte que aquesta bonificació no afecta a aquelles instal·lacions que ja són d'obligat compliment pel Codi Tècnic de la Construcció.

En resum, els avantatges de l'autoconsum elèctric són diversos: les instal·lacions solars fotovoltaiques funcionen, l'energia és verda i no contamina, la legislació actual és favorable, el rendiment és bo, no són cares i a Taradell hi ha beneficis fiscals que ajuden a reduir-ne l'amortització.