Programada la formació de català per a persones estrangeres a Taradell pel curs 2018-2019

Dijous 13/09/2018

curs català per a persones estrangeres 2018-2019

Partint que el català és la principal eina de què disposen totes les persones nouvingudes per deixar de ser-ho, l'Ajuntament de Taradell, conjuntament amb el programa de Convivència de la Mancomunitat La Plana organitzen i ofereixen dos cursos de català que s'iniciarà durant la primera setmana d'octubre i durarà fins al mes de juny. Per una banda, el curs d'alfabetització en català els dilluns i dimecres d'1/4 de 4 a ¾ de 5 de la tarda. I per les persones ja alfabetitzades, el curs de català inicial-bàsic els dijous d'1/4 de 4 a ¾ de 5 de la tarda. Tot dos es desenvoluparan al nou Espai Solidari, a l'antic edifici del sindicat.

El coneixement del català, de la societat catalana i del món laboral, són coneixements bàsics per obtenir el certificat d'acollida que emet la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania.

Aquest certificat és un  document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d'utilitat en els processos d'estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d'autoritzacions de residència) o d'adquisició de la nacionalitat, entre d'altres. El mateix certificat pot ser d'utilitat a l'hora de buscar feina o de fer valer la formació i experiència. 

Així mateix, a banda del català, durant el 2019 s'organitzarà el mòdul formatiu “Coneixement de la societat catalana i de l'entorn” per a estrangers de 18 amb l'objectiu donar als estrangers arribats a Catalunya, els coneixements bàsics de la societat catalana i del municipi, els serveis públics, la llei d'estrangeria i els seus últims canvis, les tradicions catalanes, els drets i deures dels ciutadans/es, etc.

Les persones interessades han d'adreçar-se a formalitzar la inscripció a l'Ajuntament de Taradell, carrer de la Vila, 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns de 16 a 19 h fins al 21 de setembre.