Primera actuació a la zona verda de La Roca

Dilluns, 28/10/2019

Durant les primeres setmanes de novembre es procedirà a netejar la franja forestal de la zona verda de La Roca, concretament a la zona del Carrer Santa Fe. Per aquest motiu, es tallaran alguns arbres per establir les mesures pertinents en matèria de prevenció d'incendis forestals. Aquesta actuació ha estat informada i coordinada amb l'Associació de Veïns de la Roca.

 

Franja on s'actuarà aquest mes de novembreFranja on s'actuarà aquest mes de novembre

 

Més endavant, durant l'any 2020, aquesta acció es veurà ampliada mitjançant un aclariment de tota aquesta zona verda, que consistirà en evitar que les capçades estiguin en contacte entre elles i amb el cablejat elèctric, per minimitzar així el risc de propagació de focs.