Oberta la convocatòria de Subvencions per al pagament del lloguer 2023

Les sol·licituds d'ajudes als menors de 35 anys es poden presentar fins al 5 d'abril

Dilluns, 03/04/2023

Des del Servei d'Habitatge de la Mancomunitat La Plana, es gestionaran les sol·licituds d'ajudes per al pagament del lloguer adreçades a persones en risc d'exclusió social, independentment de si n'eren beneficiàries o no la convocatòria del 2022.

Com a fet a destacar, enguany hi haurà 3 convocatòries en funció de l'edat de la persona sol·licitant1 i cada convocatòria tindrà un període concret de presentació de sol·licituds.

  • Per a persones menors de 35 anys les sol·licituds es poden presentar fins el 5 d'abril. Es recomana la presentació telemàtica.
  • Per a persones d'entre 36 i 64 anys les sol·licituds es podran presentar de l'11 d'abril al 12 de maig.
  • Per a persones majors de 65 anys les sol·licituds es podran presentar de l'11 d'abril al 12 de maig.

Les persones interessades en fer la sol·licitud de la subvenció poden dirigir-se al Servei d'Habitatge de la Mancomunitat (telèfon 938 125 445) per rebre acompanyament en la tramitació i resoldre'n dubtes.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya vol mantenir aquesta línia de subvencions anuals per a persones titulars d'un contracte de lloguer, lloguer d'habitació o cessió d´ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

La quantitat de la subvenció serà variable entre un 20 % i un 40% de l'import de lloguer en funció de l'esforç econòmic que representi per a cada unitat de convivència. Consultar els arxius que s'adjunten més avall, la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió.

Més informació i tramitació telemàtica a habitatge.gencat.cat/ajutlloguer.

1 Es té en compte l'edat de la persona sol·licitant del dia 22 de març.