Nova plataforma de participació ciutadana a Taradell

L'Ajuntament de Taradell estrena una plataforma en línia per facilitar la participació

Dijous, 08/07/2021

Amb la voluntat de donar veu i poder de decisió als taradellencs en qüestions que durant el mandat sobrevenen a la planificació de l'equip de govern i que no demanen decisions peremptòries, l'Ajuntament de Taradell ha estrenat una plataforma de participació en línia a taradell.cat/participa, gràcies a la subvenció aconseguida de la Diputació de Barcelona. Aquest recurs consisteix justament en l'habilitació d'una web dedicada exclusivament a la paricipació ciutadana.  

A partir d'ara, aquesta nova plataforma serà l'espai on es podran trobar tots els processos participatius que, oberts al veïnat de Taradell, prepari el consistori, siguin consultes populars, pressupostos participatius o taules sectorials per debatre qüestions de tota mena que afectin, és clar, el municipi. Podrà consultar-s'hi la informació referent a cada procés i, el més important, participar-hi, bé votant, bé aportant una proposta, en funció de la seva naturalesa. No obstant això, la participació en qualsevol procés podrà fer-se, també, presencialment, dirigint-se a les oficines de l'Ajuntament (de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dilluns de 16 a 19 h).  

Per posar-la en marxa, aquesta setmana es publicarà el primer procés participatiu: es tracta, en concret, d'una consulta popular que ha de servir per anomenar el nou passatge, recentment obert per als vianants, que comunica el Carrer de la Vila amb el Passeig Domènec Sert. D'entre tres opcions disponibles, els registrats a la plataforma podran votar-ne una, de manera que la denominació més desitjada serà la que es recollirà, per a aquest passatge, en el nomenclàtor de carrers de Taradell. 

No es permet l'aportació de propostes per part de la ciutadania, ja que hi havia un compromís previ amb les Germanes Dominiques de posar un nom relacionat amb la tasca educativa que van desenvolupar durant anys en aquest indret. Cal no oblidar, a més, que aquest passatge és una via de titularitat privada tot i que el seu ús és públic.

Nou passatge c. de la vila pg Domenec Sert