Nova edició de la Setmana Internacional del Compost

Per celebrar aquesta nova edició us animem a compartir fotografies del compost, del compostador, i de les hortalisses i flors adobades amb compost a les xarxes @Mancoplana @residuscat #icaw2020 #ICAW #soillovescompost #SetmanaInternacionalCompos

Dimarts 05/05/2020

Del 3 al 9 de maig de 2020 té lloc una nova edició de la Setmana Internacional del Compost. Atesa l'excepcionalitat provocada per la COVID-19 no es podran programar esdeveniments presencials però, des de la Mancomunitat La Plana i tots els municipis que en formen part es vol celebrar posant a l'abast de la ciutadania informació, recursos i consells per difondre els beneficis del compost en el sòl i el cicle de la matèria orgànica.

Compostge a casa - Setmana internacional del compost

El compostatge és un procés natural a través del qual les restes orgàniques es transformen en compost, sense consum d'energia i sense cap aplicació de productes químics. El compost s'obté gràcies a l'activitat dels microorganismes (i altres animals detritívors) i es pot portar a terme mitjançant un compostador o una pila al jardí.

L'autocompostatge aporta beneficis com el retorn de nutrients al sòl, el tancament del cicle de la matèria orgànica, l'augment de la salut del sòl i de les plantes, la reducció de l'ús de pesticides i productes químics, la disminució d'emissions de metà dels abocadors i la mitigació del canvi climàtic.

La Mancomunitat La Plana porta a terme projectes relacionats amb el compostatge i ofereix diversos serveis a la ciutadania, com són:

 • Assessorament sobre compostatge casolà. Des de l'any 2000 es promou el compostatge casolà oferint suport i visites als compostaires per ajudar-los en el procés i resoldre possibles dubtes que puguin sorgir.
   
 • Lliurament de poda, préstec de biotrituradora i venda de compost.
   
 • Planta de gestió de la matèria orgànica. Instal·lació de recepció i tractament de la fracció orgànica que es recull mitjançant el sistema de recollida selectiva a tots els municipis mancomunats. De la fracció orgànica separada pels ciutadans se n'obté un adob orgànic totalment estabilitzat i d'alta qualitat. És possible adquirir el compost, en sacs de 25 Kg o a granel. Podeu veure el Vídeo de la planta de compostatge de la Mancomunitat 
   
 • Projecte de compostatge escolar. El Servei d'Educació Ambiental dinamitza projectes educatius de compostatge escolar, en què hi participen diverses escoles, com l'escola de Muntanyola, l'escola Valldeneu de Sant Martí de Centelles, l'escola Farigola se Seva o l'escola Les Pinediques de Taradell. A més, en breu es presentarà el dossier pedagògic Com pots fer compost, amb un recull d'activitats didàctiques per fer compost a l'escola.
   
 • Exposició La matèria orgànica. Exposició que pretén acostar la temàtica del cicle de la matèria orgànica a tot tipus de públics. Consta de tres estructures de cartró en forma de casa, en les quals els visitants poden entrar i informar-se sobre la separació de la matèria orgànica, els processos que tenen lloc en una planta de compostatge, l'obtenció del compost, com fer autocompostatge i rebre consells per evitar el malbaratament alimentari. Més informació.

Paral·lelament, durant aquesta setmana de maig animem la ciutadania a compartir fotografies del compost, del compostador, i de les hortalisses i flors adobades amb compost. Per fer difusió a les xarxes @Mancoplana @residuscat #icaw2020 #ICAW #soillovescompost #SetmanaInternacionalCompos.

Sempre és un bon moment per començar a fer compostatge i reduir els residus.

Més informació a sobre la Setmana Internacional del Compost a: International Compost Awareness Week (ICAW 2020) i ICAW 2020 a Catalunya.