Taradell millora en la recollida selectiva de deixalles

La recollida selectiva a Taradell assoleix la xifra del 88% durant el 2021, un dels millors resultats d'Osona i de Catalunya entre els municipis de més de 5.000 habitants

Dilluns, 11/04/2022

Segons les dades facilitades per la Mancomunitat La Plana, el municipi de Taradell ha millorat el percentatge de recollida selectiva i de recuperació de residus durant el 2021. Així, el 88% dels residus totals recollits a Taradell en el darrer any són residus recollits selectivament (matèria orgànica, multiproducte, oli, vidre, voluminosos…) mentre que en els darrers anys aquest valor es situava entre el 85-86%. A més, d'aquests residus recollits de manera selectiva se n'han pogut recuperar i reciclar el 77%, a diferència del 74-75% dels darrers anys.

area emergencia taradell

Aquests resultats es deuen bàsicament a la disminució de les tones de la fracció resta (rebuig) i a l'augment de la recollida d'envasos reciclables. Aquesta millora es nota especialment a partir del març del 2021, moment en el qual es va instal·lar el control d'accés a l'Àrea d'Emergència ubicada al polígon de Castellets. Aquesta disminució de tones de rebuig també ha provocat que la generació de residus per càpita arribi a 1,21 quilos per habitant i dia, un valor que en els darrers anys se situava entre els 1,24 i 1,27 quilos per habitant i dia.

Des de l'Ajuntament de Taradell volem seguir millorant aquests resultats en els propers anys, i per això agraïm la participació ciutadana en el model porta a porta. Per seguir aquesta tendència, també volem aplicar noves mesures en aquest àmbit, com per exemple fomentar el compostatge casolà amb la bonificació a la taxa de residus, o treballar per la implantació de cubells intel·ligents en la recollida de residus porta a porta.