ACTUALITZACIÓ
L’Ajuntament informa sobre les revisions que ha efectuat el Cadastre recentment

Dimarts, 09/06/2020

Aquests darrers dies l'Ajuntament ha rebut diverses consultes de la ciutadania de Taradell sobre la liquidació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) que ha fet efectiva l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) just aquesta setmana, resultat del procediment d'esmena de discrepàncies que la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya va fer l'any passat. Aquest procediment té per objectiu resoldre la manca de concordança entre la descripció cadastral dels béns immobles i la realitat immobiliària. És a dir, comprovar si les dades de la fitxa cadastral es corresponen amb el volum real edificat dels edificis.

El 15 de novembre de 2019 la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona va informar a l'Ajuntament que el nostre municipi havia estat inclòs dins del Pla d'Actualització Cadastral 2019 i que havien procedit a desenvolupar els treballs corresponents. El número d'expedients previstos eren de 245. En la mateixa comunicació s'informava que començarien a enviar a les persones interessades les notificacions dels expedients.

Per això l'alcaldessa va publicar el Ban del 2 de desembre de 2019 informant que aquest procediment no havia estat sol·licitat per l'Ajuntament de Taradell, sinó que es feia per iniciativa pròpia del cadastre, i que des de les oficines municipals s'atendrien dubtes i consultes. Molts dels afectats van presentar al·legacions, ja que estaven en desacord amb el resultat de la inspecció de volums i noves edificacions.

Tot i això, algunes persones a qui se'ls va admetre l'al·legació que van fer han rebut, de forma incomprensible, la liquidació incorrecta. Davant d'aquesta situació l'Ajuntament ha elevat aquest matí una queixa a l'ORGT pel fet que just durant l'estat d'alarma es facin aquests cobraments. La resposta de l'Oficina és que la Gerència del Cadastre ho ha enviat ara i hi ha un termini prefixat per fer la gestió i la liquidació dels nous valors cadastrals.

Malgrat això, l'Ajuntament informa que es pot demanar l'ajornament d'aquest pagament, per la qual cosa recomanem a totes les persones afectades que us adreçeu a les oficines municipals (obertes de 9 a 14h de dilluns a divendres, i els dilluns també de 16 a 19h.) o bé truqueu al telèfon 938 126 100, on rebreu tota l'ajuda per sol·lictar aquest ajornament.

ACTUALITZACIÓ

Avui mateix s'ha produït un canvi en relació a les accions que es poden portar a terme per subsanar aquest error de l'ORGT. Us indiquem el procediment a seguir en funció de les diverses casuístiques que es poden donar en cada cas:

 1. Si vau rebre la notificació d'una nova valoració, vau fer al·legacions i us les han acceptat però heu rebut la liquidació incorrecta:
  • No pagar la liquidació.
  • Venir a les oficines municipals de l'Ajuntament amb la notificació de la resolució en la qual s'estimen les al·legacions i la notificació de la liquidació (incorrecta) o carta de pagament. S'omplirà una instància i es tramitaran totes en conjunt a l'Organisme de Gestió Tributària.
  • Es rebrà, encara no se sap en quin termini o data, la liquidació correcta, que si que caldrà abonar.
  I si ja s'ha pagat?
  • Cal tramitar una devolució d'ingressos indeguts, que s'estimarà favorablement.
 2. Es va rebre la notificació d'una nova valoració però no es van fer al·legacions.
  • Pagar la liquidació.
  • En cas que no es pugui pagar, es pot demanar un fraccionament de la quota, amb una instància a les oficines municipals.
  • Si no s'està d'acord amb la valoració, es pot iniciar un nou expedient directament al Cadastre que, en cas de ser estimat favorablement, tindria efectes de cara a l'IBI de l'any vinent.