L'Ajuntament destina 150.000 € a ajuts pel Coronavirus

Les ajudes als comerços i negocis tancats durant el confinament, es poden començar a sol·licitar el proper dilluns 29 de juny

Dijous, 25/06/2020

El passat dijous, 18 de juny, el ple municipal va aprovar per unanimitat una modificació del pressupost per destinar 150.000 euros a ajudes per fer front a la crisi generada per la Covid-19.

Ajudes al comerç de Taradell

Entre totes les mesures implementades, cal destacar la destinació de 90.000 € per ajudes a comerços i autònoms, les quals es podran començar a demanar el 29 de juny a les 9 del matí (tant presencialment com telemàtica). Aquestes ajudes es reparteixen en dues línies: l'import mínim a percebre serà de 500 €, si l'empresa o autònom disposa de local comercial obert al públic, i de 400 € en cas contrari. La concessió d'aquestes subvencions serà per estricte ordre de data de presentació de sol·licituds (es començarà a comptar des del moment que es presenti tota la documentació requerida) i fins a esgotar la partida, segons les bases. La documentació a presentar per accedir a aquests ajuts, és la següent:

  1. Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant. En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
  2. Alta Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'activitat que ha cessat l'activitat a causa de la crisi del COVID-19.
  3. Còpia del rebut de pagament de la quota d'autònoms o de la mútua alternativa en el cas dels professionals que hi estiguin acollits corresponent al mes de febrer de 2020.
  4. Annex 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE.
  5. Annex 2. JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA.

Per presentar la sol·licitud, us podeu dirigir a les oficines municipals, –C/ de la Vila, 45– cada dia feiner de 9 a 14 hores i els dilluns també de les 16 a les 19 hores– amb la documentació esmentada (consulteu el peu d'aquest article). També ho podeu fer telemàticament a l'adreça web seuelectrònica.taradell.cat si disposeu de certificat electrònic.

Ajudes als casals d'estiu

A més, es destinen 10.400 € a casals d'estiu. Aquest import contempla, per primera vegada a Taradell, ajudes a entitats privades i associatives, a banda del casal impulsat pel propi Ajuntament. En aquest sentit, la diferent aportació que reben el Parc d'Esports i l'AMPA del Gurri es deu a la diferència de preu de cada casal i a la voluntat de l'equip de govern de donar un impuls al casal de l'AMPA. Sent un barri situat a més de tres quilòmetres de distància, es vol promoure les relacions entre els infants del nucli de Taradell i del barri, i disminuir el cost de desplaçament. També hi pesa el fet que és el primer any que l'organitzen i que aquesta entitat persegueix els seus objectius en el si d'una escola pública. A més, els espais i instal·lacions d'una i altra entitat fan que els serveis que pot oferir cada casal siguin diferents.

Augment de la despesa social

També s'han triplicat les ajudes a Serveis Socials, passant d'11.000 € inicials a 31.000 €, l'aportació a la Mancomunitat La Plana. Aquests recursos estan destinats a ajudes indirectes, ja sigui per despesa d'alimentació, subministrament energètic o d'aigua, etc. Per accedir-hi, cal dirigir-se a les oficines municipals, –C/ de la Vila, 45– els dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 14 hores–. També podeu trucar al 938 125 445, de 9 a 15 hores de dilluns a divendres.

Complement als ERTOs de les fundacions participades per l'Ajuntament

Una altra despesa que ha hagut de fer front el consistori és la part per arribar al 100% del sou dels treballadors assalariats de les Fundacions de les Escoles Bressol i l'Arpa (Música i Art). La voluntat de l'Ajuntament, en aquest cas, ha set donar exemple i fer un esforç –malgrat que no en tenia cap obligació legal– per tal que el sotrac econòmic fos el més lleu possible per a aquestes persones i les seves famílies.

Més de 300.000 € de despesa

En total, fins ara l'Ajuntament de Taradell ha dedicat 306.000 € a afrontar les mesures contra la Covid-19, comptant, a part de les ajudes ja mencionades, les despeses de neteja, les mesures i inversions de seguretat i higiene, les indemnitzacions a l'EAS (123.000 €) i el Memorial d'Homenatge a les víctimes del coronavirus.