L’Ajuntament de Taradell promou una campanya de sensibilització sobre el turisme sostenible

Aquesta campanya s'iniciarà coincidint amb l'equinocci d'estiu, i dona continuïtat a la campanya realitzada a la tardor passada.

Dijous, 22/06/2023

Sota el lema “AMB RESPECTE, TOTS HI GUANYEM”, el consistori iniciarà una nova campanya de conscienciació i sensibilització sobre hàbits de comportament i codis de conducta, així com de bones pràctiques al municipi. Aquestes aniran adreçades a la població local i també als turistes que visiten el municipi, tot fomentant la convivència turista-resident i el respecte vers el patrimoni natural i patrimonial de Taradell.

La campanya es portarà a terme mitjançant les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i es visualitzarà a través de la web i les xarxes socials oficials del consistori. Aquestes inclouran la difusió de missatges en diferents formats que incentivaran a les bones pràctiques al territori.

Aquesta segona campanya s'iniciarà coincidint amb l'equinocci d'estiu, moment de molta concurrència en espais naturals propers – com ara el Parc Natural del Montseny- i de màxim risc a causa de les condicions meteorològiques del moment. La campanya tractarà temes com la prevenció d'incendis, el malbaratament d'aigua, la gestió de residus o el respecte vers la propietat privada i les activitats econòmiques pròpies del territori (agricultura, ramaderia, gestió forestal...). També s'aprofitarà per fer difusió i promoció de les activitats realitzades al municipi, així com del seu patrimoni natural i cultural.

Aquesta és una campanya que compta amb el suport de Diputació de Barcelona.

El turisme sostenible, aposta clara al territori

Des del consistori es creu que és un moment òptim per a donar a conèixer aquests missatges de sensibilització vers la sostenibilitat i responsabilitat social donat que la situació pandèmica ha agreujat encara més la massificació turística en espais naturals de lliure accés que sovint ha comportat actes incívics i malestar a la pròpia població. La seva regulació i control, doncs, forma part de les polítiques territorials a fi de millorar la convivència entre l'activitat turística i el propi territori, treballant per a un turisme de qualitat i respectuós amb el medi.

Aquestes polítiques se sumen a altres accions que  s'iniciaran properament amb els agents turístics de Taradell, pel que sens dubte ajudaran a consolidar el posicionament d'aquesta vers un turisme sostenible.

L'estiu, el moment de màxim risc al territori

Amb l'inici de l'estiu, la majoria d'espais naturals veuen incrementat el nombre de visitants en un moment de molt risc ambiental. Així, les altes temperatures dels mesos d'estiu, l'escassetat d'aigua en aquests moments de sequera i l'afluència constant de persones al medi natural provoquen una situació de risc que cal minimitzar i controlar. 

L'estiu és un moment de bonança econòmica pel sector turístic gràcies a les bones temperatures i a la naturalesa i al patrimoni històric i cultural de Taradell. Aquesta activitat econòmica, tan important pel territori, ha de ser compatible amb el respecte i la preservació dels espais naturals, agrícoles i ramaders del municipi.  I precisament, aquest és el sentit de la campanya orientada a la ciutadania local i als visitants:

Turisme sostenible - baner