L’Ajuntament de Taradell promou campanyes de sensibilització sobre el turisme sostenible

La primera campanya començarà aquesta tardor, moment de màxima afluència al medi natural.

Dilluns, 10/10/2022

Sota el lema “AMB RESPECTE, TOTS HI GUANYEM” el consistori iniciarà unes campanyes de conscienciació i sensibilització sobre hàbits de comportament i codis de conducta, així com de bones pràctiques al municipi. Aquestes aniran adreçades a la població local i també als visitants del municipi, tot fomentant la convivència turista-resident i el respecte vers el patrimoni natural i patrimonial de Taradell.

La campanya es portarà a terme mitjançant les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i es visualitzarà a través de la web i les xarxes socials oficials del consistori. Aquestes inclouran la difusió de missatges en diferents formats que incentivaran a les bones pràctiques al territori.

Aquesta primera campanya s'iniciarà durant la tardor, moment de màxima concurrència en espais naturals propers – com ara el Parc Natural del Montseny- i tractarà temes com l'accessibilitat al medi i el respecte vers la propietat privada i les activitats econòmiques pròpies del territori (agricultura, ramaderia, gestió forestal...). La segona d'elles s'iniciarà a inicis d'estiu i donarà missatges relacionats amb la prevenció d'incendis o l'estalvi d'aigua.

Aquesta és una campanya que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.


El turisme sostenible, aposta clara al territori

Des del consistori es creu que és un moment òptim per a donar a conèixer aquests missatges de sensibilització vers la sostenibilitat i responsabilitat social donat que la situació pandèmica ha agreujat encara més la massificació turística en espais naturals de lliure accés, que sovint ha comportat actes incívics i malestar a la pròpia població. La seva regulació i control, doncs, forma part de les polítiques territorials a fi de millorar la convivència entre l'activitat turística i el propi territori, treballant per a un turisme de qualitat i respectuós amb el medi.

Aquestes polítiques se sumen a altres accions que ja s'estan portant a terme a Taradell, pel que sens dubte ajudaran a consolidar el posicionament d'aquesta vers un turisme sostenible.


La tardor i la massificació en espais naturals

Amb l'inici de la tardor, la majoria d'espais naturals veuen incrementat el nombre de visitants. L'aparició de bolets o castanyes o els bonics colors dels paratges més arbrats i muntanyosos són les principals raons per programar una escapada a la tardor.

És un moment de bonança econòmica pel sector turístic, si bé també hi ha factors que condicionen la seva gestió negativament: retencions, vehicles mal estacionats, increment de residus...

El Parc Natural del Montseny n'és un dels exemples. Segons les fonts gestores de l'espai, el passat 2021, els mesos de setembre i octubre el nombre de vehicles que van accedir al parc es va duplicar  amb relació a la resta de mesos, amb xifres superiors als 40.000 vehicles/setmanals.

Turisme sostenible - baner