L’Ajuntament condiciona acústicament el menjador de l’Escola Les Pinediques

Aquest mes d'agost s'ha actuat per reduir els problemes de reverberació de l'espai

Dimecres, 16/08/2023

L'Ajuntament de Taradell ha condicionat acústicament el menjador de l'edifici de primària (de 1r a 6è) de l'Escola Les Pinediques per reduir les molèsties de soroll provocades per la reverberació de l'espai. Aquesta era una queixa històrica tant de les famílies dels alumnes com del servei de menjador, i generava greus problemes a l'hora dels àpats i el servei per part del personal. Així, la fusteria Muns, de Taradell, ha instal·lat panells acústics a tres parets de l'estança, aconseguint reduir-ne la ressonància a la meitat. Aquesta intervenció ha tingut un pressupost global de gairebé 7.000 €, i part de la despesa està finançada amb una subvenció de la Diputació de Barcelona dins del Catàleg de Serveis.

Menjador Pinediques 3D'altra banda, durant aquests mesos d'estiu també s'està aprofitant per fer tasques de manteniment de diferents elements i espais de Les Pinediques. Així, per exemple, s'està aprofitant per arreglar les rajoles de l'espai de neteja, pintar els armaris de les aules o modificar el filat del pati exterior.

Aquestes actuacions formen part de la planificació de l'Ajuntament de Taradell per anar adequant i actualitzant els equipaments municipals per prestar els serveis públics en les millors condicions possibles.

Localització relacionada