L’Ajuntament actualitza ordenances fiscals per l'augment de costos en els serveis

Aixímateix, també s'hi inclouen bonificacions d'impostos

Dijous, 26/10/2023

L'Ajuntament de Taradell, en la sessió ordinària d'aquest dijous 26 d'octubre va aprovar per unanimitat dels dos grups municipals, FEM Taradell i Junts per Taradell, l'actualització d'impostos i taxes —després de tres anys de mantenir-los per la pandèmia i la inflació derivada de la crisi de subministraments i matèries primeres—. L'objectiu és apropar-se al cost efectiu dels serveis que s'ofereixen, i anar-se acostant a l'equilibri pressupostari que exigeix la UE pel 2025, a partir de la de les mesures de gestió d'un Pla de Viabilitat Econòmica. A més s'ha tingut molt present el context econòmic general, que ha acumulat un increment de l'IPC del 14,5% des del 2019. Augment que l'Ajuntament havia assumit i suportat per ajudar les empreses i famílies davant de l'encariment del cost de la vida i de la difícil situació que va comportar la Covid-19.

Alhora, es consoliden una sèrie de bonificacions, d'un import considerable, per incentivar comportaments socials que milloren la sostenibilitat ambiental, com pot ser la instal·lació de plaques fotovoltaiques a domicilis i naus industrials. També hi ha diverses reduccions a jubilats i famílies monoparentals, nombroses o amb circumstàncies especials.

L'IBI (Impost de Béns Immobles), que aporta una cinquena part dels ingressos ordinaris municipals —més d'un milió i mig d'euros—, passarà d'un coeficient del 0,69 al 0,75, el que significa un 15% mes. Una realitat a tenir present és que la darrera revisió cadastral a Taradell va ser l'any 1987 (fa 36 anys) i, per tant, els valors cadastrals del municipi no són ni homogenis ni actualitzats. De fet, Taradell continua sent un dels municipis d'Osona amb un IBI més baix. També puja fins a un 3% l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).

Pel que fa a les taxes (el que es paga per uns serveis determinats i obligatoris) hi ha un increment del 10% en la recollida d'escombraries (que encara no cobreix l'encariment del servei) i en l'abastiment d'aigua, que pujarà un 20% d'acord amb la proposta de preus d'AGBAR, que presta el servei per encàrrec municipal.

En relació als preus públics —que es cobren per serveis que ofereix el municipi sense ser obligatoris— els de l'EAS augmentaran un 10% als no residents i un 5% als residents a Taradell, ja que aquest equipament segueix essent deificitari i per tant hi ha un cost assumit per tot el poble.

Les Ordenances Fiscals estan aprovades provisionalment i en període d'exposició pública durant 30 dies a partir de la publicació al BOP que es farà aquest dilluns, 30 d'octubre.