L'Ajuntament assisteix al IV Congrés d’Inclusió.cat

Hi han participat la regidora de Benestar Social i Joventut i el Jutge de Pau

Dissabte, 24/06/2023

Dos recents articles, escrits per dues ex-conselleres de Salut del Govern de la Generalitat (Montserrat Tura i Marina Geli), tot i que des d'un enfoc diferent, advoquen per la implicació de l'administració municipal en tot allò que fa referència al benestar de les persones en el seu més ampli sentit, abastant aspectes com l'habitatge, l'educació, la sanitat, la cultura, la justícia, el medi ambient, etc.

Aquest interès és coincident amb el l'Ajuntament de Taradell, que té interès en vetllar, potenciar i participar en tot allò relacionat amb el benestar de les persones, ja que cada vegada, la més complexa societat en la que vivim requereix de més implicació i dedicació dels estaments polítics i de la pròpia societat.

Un primer aspecte a potenciar es la formació, per la qual cosa la regidora de Benestar Social i Joventut, Sra. Lídia Alonso (llavors en funcions), i el Jutge de Pau, Sr. Pau Rosique, per interès lligat al seu càrrec, van participar al IV Congrés d'Inclusió.cat, celebrat a Vic els dies 8 i 9 de juny d'enguany. La qual cosa ha de servir per actualitzar i anar millorant els serveis prestats a la ciutadania en aquest àmbit.