L'Ajuntament aprova per unanimitat el Pla d’Actuació del Mandat

En aquest pla hi consten les actuacions previstes i el seu grau d'execució, amb els recursos necessaris per dur-les a terme

Dijous, 02/05/2024

El Pla d'actuació de Mandat (PAM), full de ruta de l'acció de govern, amb els objectius i actuacions per aquest període que s'acaba el 2027, va ser aprovat per unanimitat pels dos grups municipals —FEM Taradell, al govern, i Junts per Taradell a l'oposició— en el Ple ordinari d'abril celebrat el passat dijous 25 d'abril.

Des de fa cinc anys el compromís de l'equip govern és explicar què fem i perquè, i retre comptes a la ciutadania dels compromisos adquirits en el programa electoral. Fins ara ho fèiem de forma manual: posant el programa i la seva execució de costat i fent la comparativa. Ara es concreten les accions, s'hi posa calendari i un pressupost, a partir dels compromisos adquirits amb la ciutadania en el nostre programa electoral.

Gràcies al suport i acompanyament del servei corresponent de la Diputació de Barcelona, el seguiment del PAM es pot consultar en línia mitjançant una plataforma específica on consten els objectius estratègics i un centenar d'actuacions amb els recursos humans i pressupostaris necessaris per aconseguir-los. Aquest document de planificació estratègica és un element viu i transformador, per tant el seguiment i la rendició de comptes són centrals. L'actualització serà semestral i qui hi tingui interès pot accedir online a la plataforma web https://plans-taradell.diba.cat

La missió que ens hem proposat és governar de forma propera i transparent, amb una bona gestió dels recursos i serveis públics per satisfer les necessitats del poble i millorar-ne la qualitat de vida. Es vol aconseguir un poble sostenible socialment i ambientalment, culte i solidari, que enforteix el sentiment de pertinença i on les generacions presents i futures puguin desenvolupar el seu projecte vital.

Els objectius estratègics són sis: millorar la qualitat de vida de la població; garantir oportunitats educatives i culturals al llarg de la vida; mantenir i atraure majors oportunitats de creixement econòmic de qualitat; consolidar una administració propera, intel·ligent, eficient i participativa; esdevenir un municipi sostenible i respectuós amb l'entorn i avançar cap a un municipi més amigable i segur.

Un aspecte important del PAM és que enllaça les actuacions prioritàries amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), la contribució de l'acció local a l'estratègia global. Així contribuïm de forma significativa en primer lloc amb l'ODS 11, sostenibilitat; 1el 6, pau i justícia i el 3, vida sana i promoció del benestar per a tothom.