La Generalitat de Catalunya obre ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis

Aquests ajuts es poden demanar fins el 31 de juliol del 2021 o fins a finalitzar el pressupost previst de la convocatòria. 

Dijous, 17/12/2020

Des del dia 4 de desembre es poden demanar a la Generalitat de Catalunya ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis, a través de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). Aquests ajuts els poden demanar les persones físiques o jurídiques que tenen un edifici anterior al 2007, i que volen rehabilitar-lo en el sentit següent: millorar l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica; utilitzar energies renovables a les instal·lacions de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària; o millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. El percentatge dels ajuts poden oscil·lar entre el 15% i 50% en funció de criteris socials i ambientals de l'actuació executada.

Des de l'Ajuntament de Taradell es recomana que aquells ciutadans/es que desitgin sol·licitar aquests ajuts es posin en contacte amb un algun tècnic (arquitecte, enginyer…) per rebre l'assessorament adequat i preparar tota la documentació que es requereix. De fet, aquest tipus d'ajuts, a causa de tota la documentació que s'ha de presentar, només són adients per aquelles actuacions que requereixen una inversió elevada, mínima de 10.000€.

Per més informació consultar a:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/