La Fundació Vilademany estrena noves oficines i zona d’atenció al públic i millora l’eficiència energètica.

Dimecres 11/04/2018

F Vilademany 1

Des de principis d'any, després d'uns mesos d'obres, ha entrat en funcionament el nou espai de recepció i administració de la Fundació Vilademany. Les obres han servit per adequar i reordenar l'espai amb què es comptava per millorar les condicions laborals dels treballadors, millorar l'atenció al públic i per altra banda, millorar l'eficiència energètica de l'edifici.

Per portar a terme l'ampliació, s'ha aprofitat l'espai de l'antic pis de la governanta que ha donat la possibilitat de crear espais nous. S'ha ampliat l'entrada a l'edifici donant-li més espai i col·locant una doble porta automàtica a l'entrada del centre que permetrà un control d'accés a l'equipament més controlat. A més s'ha ampliat el taulell de recepció i millorat el despatx de direcció, s'han creat tres despatxos nous pel personal d'administració, el responsable sanitari del centre i el treballador social; s'ha adaptat una sala per fer-hi reunions i formació i també s'hi ha ubicat un sanitari pels treballadors. També s'ha aprofitat per pintar les parets i substituir el cablejat de llum, telèfon, serveis, equips informàtics, mobiliari, portes, finestres i l'alarma d'incendi.

Aprofitant les reformes també s'ha actuat per millorar l'eficiència energètica de l'edifici. S'ha substituït la il·luminació antiga per una de nova de tipus LED. També s'ha domotitzat bona part de l'edifici a través d'un programa que permet controlar diferents programacions de llum, cortines, persianes i clima de la zona nova i també del clima del centre de dia, menjador, passadissos i zones comunes de l'equipament. A part, a petició dels usuaris de l'edifici de la residència, s'han instal·lat uns tendals per evitar l'excés de llum solar també controlats amb el mateix programa.

Aprofitant l'actuació també s'han instal·lat noves càmeres de seguretat a les zones comunes de l'edifici i unes pantalles per donar informació meteorològica, l'agenda mensual i notícies d'àmbit municipal o també de país. 

F Vilademany 2

F Vilademany 3