Incivisme a l’àrea d’aportació de la deixalleria

Dimecres, 09/10/2019

Des de ja fa força temps, l'Àrea d'Aportació de la Deixalleria de Taradell s'ha convertit en un problema ambiental a causa de l'incivisme d'alguns ciutadans de Taradell i dels municipis del seu entorn. Malgrat que la Mancomunitat La Plana recull cada dia els contenidors situats en aquest punt, el gran volum de deixalles que s'hi aboquen, a vegades fora dels contenidors —sumat al fet que molt sovint aquestes estan barrejades i no es poden seleccionar correctament— fa que aquesta zona de reciclatge presenti un aspecte de brutícia i deixadesa molt considerable. I això, en un poble que sempre hem considerat, i volgut, net i endreçat, no és admissible.

L'Àrea d'Aportació es va crear com a punt de reciclatge, amb contenidors per a cada tipus de residu, i aquest incivisme ha fet que esdevingui un abocador incontrolat de tot tipus d'escombraries. Per aquest motiu, la majoria de residus que actualment s'hi recullen s'han de tractar com a fracció resta i, per tant, no es poden reciclar per la quantitat d'impropis (materials que no corresponen) i la seva poca classificació. Això genera greus repercussions ambientals per a la societat i també suposa un important impacte econòmic pel municipi.

Aquí us presentem algunes de les imatges de com està l'Àrea d'Aportació després de la recollida i la neteja diària que efectua la Mancomunitat La Plana.

deixalleria abans (5)

deixalleria abans (6)

deixalleria abans (1)

deixalleria abans (2)

deixalleria abans (4)

I aquí es pot apreciar el lamentable aspecte que presenta la mateixa zona després dels abocaments que realitzen alguns usuaris incívics:

deixalleria despres (1)

deixalleria despres (10)

deixalleria despres (11)

deixalleria despres (12)

deixalleria despres (13)

deixalleria despres (14)

deixalleria despres (15)

deixalleria despres (16)

deixalleria despres (17)

deixalleria despres (18)

deixalleria despres (19)

deixalleria despres (2)

deixalleria despres (20)

deixalleria despres (21)

deixalleria despres (3)

deixalleria despres (4)

deixalleria despres (7)

deixalleria despres (9)

Des de l'Ajuntament de Taradell volem recordar que l'Àrea d'Aportació és un punt de reciclatge per a totes aquelles persones que viuen en una casa disseminada i que no tenen el servei de recollida de residus porta a porta, que viuen en una segona residència o que en un moment puntual tenen una excés de residus a l'habitatge. A més, volem recordar que els residus s'han de classificar i dipositar dins dels cotenidors corresponents i que en cap cas es poden dipositar a terra o a l'entrada de l'Àrea d'Aportació. 

Finalment, volem insistir que hi ha residus que han d'anar a la Deixalleria Municipal, i no a l'Àrea d'Aportació, tal com s'explica a la web d'aquest equipament.