Finalitza amb èxit el taller de Psicologia pràctica

Una vintena de dones d'avançada edat van participar del taller de Psicologia pràctica que es va duu a terme, els dimarts del mes de novembre, a l'aula de formació de l'Associació de Jubilats de Taradell.

Dimarts, 03/12/2019

Aquest mes de novembre, la Llar de Jubilats de Taradell va acollir el taller de Psicologia pràctica adreçat a la gent gran activa del municipi, amb l'objectiu d'oferir un espai on compartir coneixements i aptituds per millorar el benestar emocional personal.

Aquest taller, que va anar a càrrec de la psicòloga especialitzada en envelliment actiu, Teresa Duran, estava estructurat en quatre grans blocs:  

Taller psicologia pràctica

  • La primera sessió va ser una primera aproximació als estils de comunicació, per entendre com funcionen les persones segons tinguin un estil més agressiu, passiu o assertiu, essent aquest darrer l'òptim per a una bona comunicació amb els altres. Tanmateix, es va ressaltar la importància de prendre consciència de quins són aquells elements facilitadors de la comunicació, així com aquells obstacles que ens impedeixen comunicar-nos correctament.
     
  • La segona sessió es va endinsar en la regulació emocional de les persones, pas necessari per entendre la vivència de l'altre i, per tant, la vivència saludable d'un mateix. La psicòloga va mostrar quines són les estratègies de regulació així com la possibilitat de modificar les distorsions cognitives a través del canvi del pensament, el que tècnicament es coneix com la reestructuració cognitiva. 
     
  • A la tercera sessió, al voltant de les habilitats socioemocionals, es van oferir recursos pràctics com: aprendre a dir no, fer compliments i rebre'ls, demanar ajuda o disculpar-se, entre d'altres. Habilitats socials que són ben conegudes però no sempre fàcils de dur a la pràctica amb encert.
     
  • La quarta i darrera sessió es va abordar el tema del dol i les pèrdues, no només en relació a la mort, sinó a altres tipus de pèrdues generals (cognitives, físiques, etc.). Es van treballar les característiques generals de la conducta davant del dol, les manifestacions del dol normal, les fases per les quals les persones passen i les tasques que aquest ha de complir per tal de poder arribar a una resolució i superació.

Taller psicologia pràctica


Al llarg d'aquest taller les persones participants van poder escoltar, participar, vivenciar i practicar tot allò treballat, establint un espai de confiança i obertura, des del respecte i la comprensió.

Aquest taller ha estat promogut i organitzat per l'Ajuntament de Taradell, l'Associació de Jubilats i el programa de dinamització de gent gran de la Mancomunitat La Plana. L'alta participació, la bona valoració per part de les participants i la demanda generada, en fa preveure una nova edició en un futur a mitjà termini per tal de continuar potenciant iniciatives d'aquesta tipologia.