Comença la instal·lació de més de 400 lluminàries LED a Taradell

Les noves lluminàries han d'estalviar un 81% del consum elèctric de l'enllumenat públic

Dimarts, 08/06/2021

Aquesta setmana es començaran a instal·lar 417 noves lluminàries LED a l'enllumenat públic de Taradell en substitució de les lluminàries actuals, que són ineficients i contaminants. Es col·locaran a diferents zones del municipi, seguint uns criteris tècnics bàsics com la seguretat, el consum, la contaminació lúminica i l'adequació a la normativa de les lluminàries que substitueixen. Aquesta actuació afectarà a la zona de l'Era d'en Mero, del carrer del Doctor Fleming, de la urbanització de Goitallops, del carrer d'El Vapor, de la carretera de Viladrau, del barri de Mont-rodon i de la Urbanització La Roca. En aquesta zona també s'aprofita per reubicar aquestes lluminàries en columnes i soterrar el cablejat de l'enllumenat públic.

Horitzontal

Aquesta intervenció generarà un estalvi energètic del 81% en el consum elèctric d'aquests enllumenats, que equival a 214.682 kWh menys, i suposa una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de 55,82 kg. de CO2eq a l'any. A més, també servirà per disminuir la contaminació lumínica al municipi de Taradell, i millorar la quantitat i la qualitat de la il·luminació dels carrers.

L'Ajuntament de Taradell ha pogut impulsar aquesta actuació gràcies a la subvenció del 40% que ha rebut dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) coordinat per la Generalitat de Catalunya i executat pel Consell Comarcal d'Osona. Precisament, en el marc d'aquest Fons està previst que el proper any es puguin substituir unes 400 lluminàries més.

Cal comentar que aquesta actuació s'emmarca en el pla de manteniment i millora dels enllumenats públics de Taradell per tal d'adequar-se a la normativa vigent, tant des d'un punt de vista ambiental com de seguretat. De fet, en els darrers mesos, per exemple, ja s'han substituït totes les llumeneres de la zona del carrer de Vic i de la zona del carrer de la Roureda per treure el vapor de mercuri de la via pública.