Energia renovable, Taradell sostenible

Dijous 11/04/2019

L'energia consumida per l'Ajuntament de Taradell, tant per a l'enllumenat públic com per a tots els equipaments, està distribuïda en energia elèctrica, biomassa, gas natural i combustibles líquids (bàsicament gasoil), tal i com mostra la següent gràfica.

Gràfica 1

 

El consum d'energia total del l'any 2018,  a falta de dades definitives, s'espera de 3.801.473 kWh, que equivalen a un consum mitjà d'electricitat de 1.000 habitatges.

L'energia pot venir de fonts renovables (aigua, sol, vent, marees, biomassa...) o bé no renovables (combustibles líquids, gas natural, urani...).

Des de 1 d'abril del 2015 l'energia elèctrica subministrada en el concurs marc de compra agregada d'electricitat de l'ACM (Associació Catalana de Municipis) on l'Ajuntament de Taradell està adherit, està certificada amb origen del 100% d'energia verda, que significa que és completament de fonts renovables. A part, l'EAS i el pavelló funcionen amb una caldera conjunta de biomassa. Per tant, més del 80% de l'energia consumida per l'Ajuntament de Taradell l'any 2018 prové de fonts renovables.

Gràfica 2