El servei de teleassistència, qualitat i innovació al servei de les persones

El servei teleassistència ofereix millores a les persones usuàries

Divendres, 09/07/2021

El servei teleassistència es un servei preventiu i de proximitat adreçat a persones grans, a persones amb dependència i a qui els cuida, que ofereix suport personal que els permet continuar vivint al seu domicili. Actualment, a Taradell, hi ha 144 persones beneficiàries del servei.

Aquest servei consta principalment d'un aparell connectat les 24 hores del dia a una central d'alarmes per avisar en cas d'emergència; que també es pot complementar amb altres dispositius per garantir la seguretat de les persones beneficiàries i amb visites domiciliàries de professionals.

Des del passat mes de maig, el servei ha incorporat un paquet de millores enfocades al model d'atenció centrat en la persona, donant una atenció específica a la soledat i/o aïllament, al deteriorament cognitiu, la dependència, la discapacitat i a les persones cuidadores, amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat universal per esdevenir un servei amb molta més cobertura i sense barreres.

Aquestes millores venen acompanyades d'una important innovació tecnològica i d'un augment significatiu dels productes de tecnologia complementària que han de garantir la seguretat de la persona a la llar o fora d'aquesta.

A més, es faran projectes pilots per incorporar nous col·lectius al servei com persones amb malaltia mental i/o persones amb síndrome de Down.

Per accedir al servei de teleassistència, la ciutadania s'ha de dirigir als Serveis socials municipals on serà atesa per el o la Treballadora Social, el qual valorarà la situació de necessitat de cada persona, o bé trucar el 93 812 41 67. 

Aquest servei és un recurs prestat per la Diputació de Barcelona en cooperació amb l'Ajuntament i la Mancomunitat La Plana.

Servei Teleassistència