Convocatòria d’ajuts al lloguer per a majors de 65 anys

El 29 d'abril finalitza el termini per presentar la sol·licitud de subvenció per al lloguer

Dimarts, 29/03/2022

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya manté enguany aquesta nova línia de subvencions per a persones que visquin de forma habitual i permanent en un habitatge de lloguer i que, durant el 2022 tinguin 65 anys o més i, a més, estiguin en risc d'exclusió social. Per rebre l'ajuda cal ser titular del contracte de lloguer.

El preu del lloguer, pels municipis de la demarcació de Barcelona, no pot ser superior als 800 € mensuals. I pel que fa als ingressos, s'estableix uns límits màxims d'ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l'habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l'habitatge. Així mateix, l'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros.

Des del Servei d'Habitatge de la Mancomunitat La Plana, es gestionaran les sol·licituds de les ajudes per al pagament del lloguer. Aquestes sol·licituds es podran presentar a les oficines de la Mancomunitat, o bé de forma telemàtica a través del web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Les persones interessades poden dirigir-se al Servei d'Habitatge de la Mancomunitat per tal de rebre acompanyament en la tramitació i resoldre'n dubtes. Per demanar hora de visita cal trucar al telèfon 938 125 445).

S'adjunta les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans i els formularis a presentar. Per més informació consultar la web d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.