Consulten els veïns i les veïnes de la Roca en un procés participatiu sobre les possibles millores a la urbanització

L'Ajuntament destinarà una part del pressupost a fer diferents millores a la urbanització.
Dilluns 16/04/2018

 

DSC04105.jpg

Arran del compromís adoptat per l'Ajuntament en la darrera assemblea de veïns i veïnes de la urbanització Miranda de la Plana (la Roca), durant el segon semestre del 2017 es va engegar un procés participatiu amb la voluntat de conèixer l'opinió dels veïnat de la urbanització.  

Després de la renovació de la xarxa d'aigua potable i que la xarxa de Gas Natural cobreixi gairebé total de la urbanització, es va fer un estudi per tal de valorar les diferents problemàtiques que actualment hi ha. 

L'estudi analitzava les principals mancances de la urbanització: l'enllumenat públic -obsolet pel pas del temps-, les voreres inacabades o bé en mal estat, l'asfalt deteriorat pel desgast, la xarxes de telefonia i de baixa tensió aèria i el clavegueram amb manca de xarxa d'aigües pluvials. 

Aquest estudi va permetre analitzar les possibles actuacions a executar, una primera aproximació del cost estimat i alhora definir quatres possibles propostes de millora. D'una manera ascendent, cada proposta preveia més actuacions que l'anterior.

El cost de la substitució de l'enllumenat públic estava previst finançar-lo des de l'Ajuntament, ja que es tracta de la renovació d'un servei públic municipal. 

La resta d'actuacions, considerades millores de la urbanització, anirien a càrrec dels propietaris i propietàries a través de contribucions especials, exceptuant un 10 % que també assumiria l'Ajuntament.

En l'assemblea de veïns del març de 2017, l'alcalde i personal tècnic de l'Ajuntament van presentar l'estudi i van manifestar que en tractar-se d'unes actuacions de gran magnitud l'Ajuntament volia conèixer l'opinió dels propietaris i propietaris i per això es van comprometre a fer un procés participatiu. 

En el procés, engegat el mes de juliol, hi figuraven un total de cinc propostes: la primera preveia finalitzar les voreres i el canviar l'enllumenat (a càrrec de l'Ajuntament); la segona, soterrar les línies elèctriques més les actuacions de la primera proposta; la tercera, la renovar totalment l'asfalt dels carrers més les actuacions de les dues primeres propostes; la quarta, proposava també arreglar la xarxa de clavegueram i la cinquena opció era pels qui preferien no fer cap millora.

L'alcalde, Lluís Verdaguer i el regidor de participació ciutadana, Salvador Clot, van exposar els resultats als veïns i a les veïnes de la urbanització en una reunió a finals de novembre al Centre Cultural Costa i Font. Després de tancar el període de participació, un total del 66 % dels veïns van manifestar la seva opinió i majoritàriament van decidir optar per no fer cap millora, almenys fins que es puguin obtenir subvencions que ajudin abaixar les aportacions veïnals.

Davant el resultat, l'Ajuntament es compromet a anar fent millores successives

Tot i el resultat, l'alcalde es va comprometre a fer diferents actuacions de millora com la substituir progressivament de l'enllumenat públic, asfaltar els carrers que mostren un deteriorament més elevat i millorar l'entrada de la urbanització, segons marca l'estudi de mobilitat revisat recentment.

Per altra banda, durant la reunió, també es va comentar que s'obligaria a propietaris i propietàries amb voreres no acabades perquè les finalitzin en un període de temps determinat.

Participació ciutadana - La Roca - resultats