Comença el període de prohibició d’encendre foc en terreny forestal

Del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit de fer foc, excepte amb autorització

Dijous, 11/03/2021

A partir del 15 de març i fins al proper 15 d'octubre no es pot encendre foc en zones forestals. Aquesta restricció està regulada pel decret 64/1995 que té com a objectiu establir mesures per prevenir els incendis forestals. La normativa estipula que en els terrenys forestals –encara que no tinguin arbres– i en una franja de menys de 500 metres al voltant, no es pot encendre foc.

Prevenció incendis forestals

En concret, no es poden cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni tampoc marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. En les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les urbanes, només es podrà fer foc si s'utilitzen barbacoes d'obra amb mata guspires.

El Departament d'Agricultura informa que queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, així com llençar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc. Tampoc es poden utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Per demanar permís de foc, cal adreçar-se a l'Ajuntament

Els tràmits per demanar el permís de foc s'hauran de fer des de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament (carrer de la Vila, 45) o, per via electrònica, mitjançant el tràmit corresponent de la seu electrònica, on podeu trobar tota la informació relacionada. El mateix Ajuntament gestionarà el permís de la persona sol·licitant amb el Departament d'Agricultura.

Documents relacionats

Enllaços relacionats