Comença el període de prohibició d’encendre foc en terreny forestal

Del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit de fer foc, excepte amb autorització

Dimecres, 11/03/2020

A partir del 15 de març i fins al proper 15 d'octubre no es pot encendre foc en zones forestals. Aquesta restricció està regulada pel decret 64/1995 que té com a objectiu establir mesures per prevenir els incendis forestals. La normativa estipula que en els terrenys forestals –poblats o no d'espècies arbòries–, i en una franja inferior de 500 metres al voltant, no es pot encendre foc.

Prevenció incendis forestals


En concret, no es poden cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni tampoc marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. En les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, només es podrà fer foc si s'utilitzen barbacoes d'obra amb mata guspires.

El departament d'Agricultura informa que queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, com llençar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, ni utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Per demanar permís de foc, cal adreçar-se a l'Ajuntament.  

Els tràmits per demanar el permís de foc s'hauran de fer des de les oficines de l'Ajuntament, Carrer de la Vila, 45. El mateix Ajuntament gestionarà el permís del sol·licitant amb el Departament d'Agricultura. Tota la informació relativa al tràmit es troba al web de la seu electrònica de l'Ajuntament de Taradell.

PDF - 2342 Kb
períodes de crema